KORT MØTE

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Foto: Håkon Fenstad

Navn: Kirsten Hofgaard Lycke
Utdanning: Cand.paed. og dr.polit.
Tittel: Førsteamanuensis
Ansatt ved: Pedagogisk forskningsinstitutt

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Veldig godt. Jeg er med i en faggruppe som har lagd en ny kursmodell for universitetspedagogikk. Gruppen har fått det til på en fin måte. Vi får gjort ting, samtidig som vi har det artig.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Universitetet som en masseutdanningsinstitusjon er et problem som jeg engasjerer meg i. Hva gjør dette med forholdet mellom student og lærer? Hva skjer med dialogen? Studentevaluering kan nettopp være en åpning for dialogen. Spørsmålet er hvordan den gjennomføres. Hva slags dialog blir det hvis fire hundre studenter i Chateau Neuf fyller ut et standardisert skjema? Man skaper allerede der en distanse mellom studentene og læreren, det blir anonymt og lite forpliktende. Dessuten: hva blir den innsamlete informasjonen brukt til? Forblir den tall eller får den konsekvenser?

Studentevaluering vil ikke nødvendigvis si skjemautfylling. Det ville være bedre om foreleseren ba om kommentarer underveis. Han kunne gi studentene fem minutter av en forelesning til å skrive ned hva de synes om undervisningen. Foreleseren kunne da bla igjennom bunken til neste gang og gi en direkte tilbakemelding til studentene. Dette blir mer en dialog, hvor begge parter kan vise at de bryr seg om undervisningen. Det som er viktig, er at lærerne får informasjon fra studentene, som de kan bruke til å forbedre undervisningen.

Dessverre har ikke slike spontankommentarer samme status som skjemaene.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Helt konkret leser jeg korrektur på to bøker. Ellers er jeg opptatt av arbeidet med pedagogiske forbedringer gjennom studieplanutvikling.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Professor Frøydis Hertzberg ved Senter for lærerutdanning og skoletjeneste. Hun hjelper studenter og lærere til å skrive bedre. Hun jobber med fornyelse. Det er svært viktig at noen ved universitetet tematiserer og synliggjør skriveprosessen, på en slik måte at folk kan ha nytte av den.

Håkon Fenstad


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere