UiO vil ikke legge ned fag

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Norgesnettet:

Tromsø Trondheim Bergen Oslo

Fakultetene ved Universitetet i Oslo ønsker ikke å legge ned fag i forbindelse med nasjonal samordning til Norgesnettet. Det eneste unntaket er en mulig nedleggelse er undervisningstilbudet i akvakultur.

AV GRO LIEN GARBO

Dette kommer fram i høringsuttalelsene fra de forskjellige fakultetene om Norgesnettet.

­ Hvilke fag bør tilbys fullt utbygd ved alle universiteter?
­ Hvilke fag bør bare tilbys ved ett (eventuelt to) av universitetene?
­ Hvilke nye fag bør etableres ved de enkelte universitetene ?
­ Hvilke av dagens studietilbud bør eventuelt nedlegges?

Dette er spørsmål som Kirke-, Utdannings og forskningsdepartementet (KUF) ønsker å få svar på fra landets universiteter innen 1. november.Før det skal saken kollegiebehandles ved UiO. De nasjonale fakultetsmøter har ennå ikke lagt fram sine endelige innstillinger.

FRYKTER ENSRETTING

Universitetet i Oslo sendte i fjor et brev til KUF og Universitetsrådet, der man blant annet uttrykte bekymring for at Norgesnettet kan føre til en uheldig ensretting av utdanningssystemet. Det ble også understreket at Universitetet i Oslo, som landets største og bredest sammensatte utdanningsorganisasjon, har et ansvar for å opprettholde sin bredde og grad av spesialisering.

HF MEST DETALJERT

Høringsuttalelsene fra de forskjellige fakultetene ved UiO varierer fra det generelle til det mer detaljerte. Profesjonsfakultetene foreslår stort sett opprettholdelse av dagens ordning. Det teologiske fakultet har som det eneste i sitt slag i Norge ikke noe annet fakultet å sammenlikne seg med.

Mest detaljert til verks i sine forslag går Det historisk-filosofiske fakultet (HF). De foreslår en inndeling av fag mellom de historisk-filosofiske miljøene i landetbasisfag , profileringsfag, og nettverksfag .

Basisfagene består av 20 fag som skal være utbygd ved alle universitetene. Profileringsfag er fag som det enkelte fakultet skal ha på bakrunn av fagprofil, tradisjon og regionale hensyn. Og nettverksfag er fag der det mangler kompetanse til et fullt utbygd studietilbud ved ett fakultet og hvor fakultetene må samarbeide.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil verken legge ned fagtilbud, eller opprette nye, men ser det som aktuelt å utvide for eksempel demografifaget.

En uttalelse fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag uttaler at universitetene må ha et bredt tilbud i matematisk-naturvitenskapelig fag på alle nivåer. De foreslår imidlertid at enkelte fag, som i dag finnes ved én eller to institusjoner, ikke bør bygges ut flere steder.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere