Skal forskningsformidling koste?

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
­ Innenfor rimelige grenser bør forskere stille opp gratis til intervju innen sitt eget fagfelt. Det er de betalt for av universitetet, sier prorektor Arild Underdal.

AV HåKON FENSTAD

Marianne Moen, journalist i NRK P2, stilte i forrige nummer av Uniforum spørsmål om hvorfor det koster penger å intervjue forskere. Hun skrev blant annet: «Jeg kan ikke skjønne annet enn når jeg kontakter en forsker med det for øye å lage et innslag om forskningen hennes, så ligger dette innenfor det hun allerede er lønnet for som ansatt ved universitetet.»

­ GJøR DET GRATIS

­ Så lenge det ikke går på bekostning av annen virksomhet i betydelig omfang bør forskere formidle sin forskning gratis. Et enkelt innslag over en dag eller dager går ut over annen virksomhet, men fire - fem timer en dag i året er ok, sier Underdal.

Han forteller at han selv vegrer seg for å ta imot betaling fra for eksempel NRK etter opptreden der.

­ Det er jo uansett bare flytting av penger innen staten. Det koster staten mer enn det lille jeg får i honorar, sier han.

­ Hvordan ser du dette i lys av debatten om prising av offentlige tjenester?

­ Det er klart at hvis dette skjer i arbeidstiden så subsidierer universitetet annen virksomhet, det være seg kommersiell eller statlig, sier Underdal.

­ Hvem skal få honoraret?

­ Hvis intervjuet foregår i arbeidstiden, skal pengene gå til å frikjøpe forskeren, men hvis det skjer i fritiden skal det være et honorar til den enkelte, sier Underdal.

­ OPP TIL DEN ENKELTE

­ Dette forekommer meg helt vilt å ta betalt for formidling, men det er opp til den enkelte forsker å forlange det, sier Ingun Montgomery i Professorforeningen.

Hun tror dette dreier seg om enkelte personer og lurer på om det hele ikke er en misforståelse, men svarer samtidig:

­ Vi forskere er ikke Klara Klok og universitetet er pålagt å drive lønnsomt. Hvis forespørselen kommer fra en institusjon som kan betale og intervjuet krever mye arbeid og forberedelser, kan det være aktuelt å kreve betaling. Men vi har verken regler eller satser for dette.

UNIVERSITETSLOVEN

Marianne Moen henviser i sitt debattinnlegg, til universitets formålsparagraf angående formidlingsplikt. «Hvis denne plikten ikke omfatter lyttere, lesere og seere, hvem er det da som er de heldige utvalgte?», skriver hun.

I paragraf 3 i universitetsloven står det blant annet: «Institusjonene skal gi høgre utdanning, drive forskning og utbre kunnskap i samfunnet om vitenskapens metoder og resultater.»


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere