KORT MØTE

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Foto: Håkon Fenstad.

Navn: Jens Jahren
Utdanning: Dr.scient. i geologi
Tittel: Førsteamanuensis
Ansatt ved: Institutt for geologi

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Det er typisk akademisk, på godt og vondt. En forutsetning for det akademiske liv er hevdelsesprinsippet. Samarbeidet er dårlig utviklet, miljøet er elitistisk. Individualister spiller opp mot hverandre og skaper dynamikk i systemet. Dette gjelder generelt for universitetet. Det som skaper en god akademiker, er uforenlig med rettighetene i arbeidslivet.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Et dilemma for de vitenskapelig ansatte er hvordan de skal fordele arbeidstiden på studenter og forskning. En gjennomsnittlig forsker jobber 50 timer i uken, uten å få overtidsbetalt. Fordi universitetet er kollegialt styrt, fordeler vi armoden selv. Vi bruker penger på undervisning og forskning, og ikke til lokale lønnstillegg ­ noe det er anledning til i staten. Andre steder er de ansattes lønns- og arbeidsvilkår rett-fram saker. Slik er det ikke her. Vi må få de kollegiale organene til å gripe tak i dette problemet.

­ Jeg er også opptatt av studiekvalitet. Universitetet er ikke sitt ansvar bevisst. De har tatt opp et enormt antall studenter. Tanken bak er at laveregrads undervisning er billig, enveis kunnskapsformidling. Gjennomstrømmingsproblemet kommer fordi denne type undervisning er dårlig tilpasset den virkeligheten studentene møter på hovedfag. De har forblitt elever på lavere grad, og overgangen blir derfor for stor. Dette er et ressursspørsmål. Det kreves mye mer av en foreleser for å gjøre undervisningen interaktiv.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Problemstillinger i forbindelse med oljeindustrien. Grunnforskning på mineralreaksjoner som påvirker oljeførende lag.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Kristin Devor, førstekonsulent i Internasjonal avdeling. Hun er en dyktig og serviceminded medarbeider i en avdeling som står på for studenter og fagmiljøer som er interessert i internasjonalisering. Avdelingen er gjemt bort oppe ved Ullevål stadion og har ikke fått den oppmerksomheten den fortjener.

Håkon Fenstad


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere