Verdenshistoriekongress til Oslo i år 2000

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Førstebibliotekar Per Norseng og professor Helge Pharo med portrettet av professor Halvdan Koht, som var primus motor sist gang Norge arrangerte verdenshistoriekongress i 1928. (Foto: Gro Lien Garbo).

­ Å få arrangere en verdenshistoriekongress nettopp ved tusenårsskiftet er en stor utfordring, sier leder for Den norske historiske forening (HIFO), førstebibliotekar Per Norseng ved HF-biblioteket.

AV GRO LIEN GARBO

Både han og instituttbestyrer ved Historisk institutt, professor Helge Pharo, håper at kongressen kan bidra til å skape blest om den historieforskningen som foregår i Norge ­ så vel som internasjonalt. Det er den internasjonale historikerorganisasjonen (CISH) med sine vel 50 medlemsland som har besluttet at Den norske historiske forening skal stå for 2000-årsmarkeringen. Kongressen arrangeres hvert femte år ­ nå sist i Montreal.

Norseng understreker at planleggingen på norsk side vil foregå i tett samarbeid med de historiske instituttene ved de andre universitetene og ved en del høyskoler. Det er imidlertid den internasjonale organisasjonen som tar de viktigste avgjørelsene om programmet, men både Pharo og Norseng regner med at tusenårsskiftet og fortolkningen av de siste 1000 og 2000 årene vil stå sentralt.

Mellom tre og fem tusen deltakere er ventet til kongressen, som i hovedsak vil bli avviklet på Blindern. Den norske historiske forening har fått løfte om en årlig støtte fra KUF på omkring 400 000 kroner for å kunne drive fram prosjektet.

Norseng understreker at det blir viktig å sparke i gang aktiviteten fra norsk side tidligst mulig.

­ Forskere herfra må ut og reise for å pleie internasjonale kontakter. Ikke minst blir det viktig å knytte kontakter med historikere fra den tredje verden, slik at den vestlige dominansen på kongrssen ikke blir for stor, sier han.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere