Uten manus i FN

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

50 år siden FN ble opprettet

Jusprofessor Finn Seyersted har erfaring fra FNs første år, da organisasjonen holdt til i et nedlagt fabrikklokale utenfor New York. (Foto: Øystein L. Pedersen)

Ved Det juridiske fakult sitter en av dem som var med under FNs spede begynnelse. Med hverken notater eller klare instrukser deltok han i avgjørende debatter.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

24. oktober er det 50 år siden seiersmaktene la opp sine visjoner for global fred og sikkerhet. Professor Finn Seyersted ved Institutt for offentlig rett var den eneste søker til stillingen som sekretær for Norges første faste representant, Finn Moe, i 1946.

­ Jeg var åpenbart den eneste som skjønte at dette var en interessant jobb, sier Seyersted ubeskjedentHan fikk raskt tildelt sentrale og viktige oppgaver.

I de første årene holdt FN rom i en nedlagt rustningsfabrikk utenfor New York. Norges tre utsendte måtte i den første tiden nøye seg med et lite kontor uten vinduer.

­ Når det kom private samtaler til vår kvinnelige sekretær, måtte Moe og jeg gå ut på gangen, minnes Seyersted.

OM FOLKEMORD

I kraft av å være jurist fungerte Seyersted som norsk representant i den juridiske komiteen, hvor han holdt flere innlegg ­ uten manus.

Da konvensjon om folkemord skulle vedtas var han framme på talerstolen.

­ Både England og Sovjet, med Stalins beryktede anklager under Moskva-prosessene, var i mot en godkjennelse. Det endte likevel med at England stemte for forslaget. Sovjet avsto fra å stemme og konvensjonenen ble vedtatt, forteller Seyersted.

­ I dag blir innleggene lest opp av høyt rangerte personer, etter godkjennelse fra det hjemlige Utenriksdepartement. Det var nok mer spontant i begynnelsen ­ og dermed mer levende og interessant.

Seyersted forteller at alt som ble vedtatt og diskutert i FN var preget av den kalde krigen.

­ USA hadde sine klare politiske mål, og de fikk også gjennomført disse i FN-systemet. Vi som nordmenn var ventet å slutte oss til den amerikanske gruppen, sier Seyersted. Han mener likevel at det ikke er noen tvil om at FN har hatt en positiv funksjon i etterkrigstiden.

­ Det er viktig at FN blir styrket slik at organisasjonen kan ta bindende avgjørelser på viktige områder.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere