Da Lucy møtte studentene

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Spørretime i ølteltet :

Rekor Lucy Smith møtte studentene i ølteltet før hun ble gjenvalgt som rektor. Spørsmålene hun skulle bli stilt, hadde Studentparlamentet gitt henne på forhånd. (Foto: Håkon Fenstad)

­ Det var meg som fremmet forslag om nasjonal åpning av universitetene i Universitetsrådet. Alle de andre rektorene fikk blomster fra sine studentrepresentanter, mens jeg stort sett bare har fått kjeft.

AV GRO LIEN GARBO

Det sa rektor lucy smith da hun møtte i Studentparlamentet ­ for anledningen i den såkalte ølborgen eller festivalteltet ­ på Frederikkeplassen onsdag 11. oktober. Smith benyttet mye av tiden i sin redegjørelse til å ta et oppgjør med en del av kritikken som har vært reist mot henne av studentene.

­ Jeg vil ikke ha kritikk for at jeg ikke bruker nok tid på rektorrollen. jeg forsømmer venner, familie og friluftsliv. jeg bruker den tiden jeg har, og vel så det, sa hun. Smith påpekte at hun bedriver universitetspolitikk hele tiden ­ når hun planlegger kollegiemøter og når hun holder taler.

­ Mange forsøker å fremstille meg som en sånn sossedame, som går rundt og klipper tråder. Men jeg føler meg ikke sånn, sa Smith.

Så var det tid for spørsmål, som rektor for øvrig hadde fått seg forelagt på forhånd. Blant annet foregrep hun i sitt innlegg ett av dem, da hun understreket at hun ville gjøre Villa Eika til studenterhus.

Den helt store temperaturen uteble ­ kanskje fordi ingen av spørsmålene kom overraskende verken på Smith eller studentrepresentantene. Enkelte publikummere lot til å være mer opptatt av å drikke øl enn av å følge med i utspørringen.

PEDAGOGIKK = PLIKT

På spørsmål om hva kollegiet kan gjøre for å få universitetslærere til å skaffe seg pedagogisk baiskompetanse, svarte Smith at et motivasjonsarbeide må til, samtidig som man må understreke at kurs i pedagogikk er en plikt.

Om det skal kreves eksamensgebyr av privatister på jus, syntes hun at var «en avveining som ikke er lett», men understreket at det offentlige må dekke gebyret.

Når det gjaldt Universitetet i Oslos rolle i Norgesnettet, sa Smith at det er viktig at universitetet har en bred undervisning fra bunn til topp.

For å kunne ta imot flere utenlandske studenter, lovet hun å jobbe for å få til flere masterstudier på engelsk. Ellers understreket hun at det er viktig å prioritere internasjonal satsing på de enkelte fakultetene.

­ Hvert fakultet bør ha en slags «utenriksminister» som blant annet kan drive motivasjonsarbeid for å få studenter til å reise ut, sa hun.

På spørsmål om hvor man bør satse internasjonalt, svarte Smith at man bør inngå avtaler der man kan få til utveksling.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere