KORT MØTE

Uniforum 15/95

Foto: Ståle Skogstad

Navn: Gunnar Handal
Utdanning: Mag.art. i pedagogikk
Tittel: Professor
Ansatt ved: Pedagogisk forskningsinstitutt, Fagområde for universitetspedagogikk.

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Vi har et utmerket faglig og sosialt miljø. De ansatte på fagområdet samarbeider mye med hverandre om forskning. På undervisningssiden jobber vi felles i både planlegging og i selve undervisningen.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Universitetet har gått veldig langt i å effektivisere styringsordningene på alle plan, spesielt ved grunnenhetene. Det virker som om det er en holdning om at de vitenskapelig ansatte ikke må forstyrres i sitt arbeide, med ekstra administrajonsarbeid. Dette fører til at vi også blir skjermet fra deltakelse og medvirkning i styring. Jeg ønsker en noe mer demokratisk form for styrelse og ledelse, litt mer i retning av det vi hadde på 1970-tallet.

­ En annen sak som opptar meg er at den pedagogiske virksomheten ved universitetet blir utvidet videre. Til nå har Universitetet i Oslo vært flinke til å sette disse sakene på dagsorden og sette av ressurser til dette, men det er fortsatt mange uløste oppgaver innenfor dette feltet. Det er også mange av de nye høgskolene ut over landet som ønsker kunnskap om dette feltet, og Universitetet i Oslo bør se det som an oppgave å være et knutepunkt i et norgesnett.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Vi på fagområdet jobber med omorganisering og rekonstruering av kurs for universitetslærere, slik at det skal passe best mulig inn i de ansattes arbeidsprogram og slik at de kan velge en del tilbud ut fra egen undervisningssituasjon.

­ I samarbeid med kollega Per Lauvås forsker jeg på hvordan hovedfagsveiledningen fungerer og varierer mellom forskjellige fag. Vi prøver å finne ut, ved å intervjue veiledere og studenter, hvordan dette kan forbedres og utvikles videre.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Jens Jahren er førsteamanuensis ved Institutt for geologi og leder for min fagforening, Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo. Han er en dyktig representant for universitetet, og han blir nå den fjerde og siste personen på rad i Kort møte, som er deltaker på en av veiledningsgruppene ved årets kurs i universitetspedagogikk.

Øystein L. Pedersen


Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere