PRESSEBITER

Uniforum 15/95

PRESSEBITER
­ Sats på enerne!

Forskerforbundets nye generalsekretær, Berit Mørland, mener at vi må våge å satse på enerne i norsk forskning. Idretten har sin Koss og sin Drillo, påpeker hun, men innen vitenskapens verden er det liten tradisjon for å fremheve de flinkeste. ­ Hele forsknings-Norge er med på å betale regningen for denne utilsiktede og uønskede anonymiteten, fastslår Mørland.

Forskerforum

Trosser sensuren

I vinter stanset finansråd Arne Øien historieverket om Finansdepartementets historie fra 1965 til 1990. Nå blir stoppordren trosset. Økonomiprofessor og forfatter Tore Jørgen Hanisch bekrefter overfor VG at materialet vil bli publisert.

VG

Intern bankkultur felte mange banker

Interne psykologiske, kulturelle og adferdsmessige forhold kan forklare hvorfor det gikk så galt med noen banker under bankkrisen. Det hevder psykologi-professor Paul Moxnes ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo.

Aftenposten

Studenter fra u-land stengt ute

Universitetet i Oslo tar bare inn drøyt halvparten av sin tildelte kvote for studenter fra u-land og Øst-Europa. Universitetet regner med å ta inn 45 studenter av ei kvote på 73 i løpet av studieåret. Årsaken er sen saksbehandling i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og i Statens lånekasse for utdanning. Universitetene må lage egne utdanningsprogrammer for denne studentgruppa med undervisning på engelsk, noe som også hindrer studentopptaket.

Klassekampen

Vær med på å velge tidenes norske roman

Den Norske Bokprisen har nedsatt en jury for å velge romaner som folk kan stemme på til tidenes norske roman skriver Aftenposten. Juryen består av to representanter fra Den norske Forfatterforeningens litterære råd, to fra styret i Norsk Litteraturkritikerlag og to fra Institutt for nordistikk på Universitetet i Oslo.

Aftenposten


Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere