Nye tall fra Lånekassen

Uniforum 14/95
  • I juni i år hadde Statens lånekasse for utdanning utestående lån på i alt 48 662 mill. kroner. Drøyt 30 000 mill. kroner gjelder kunder som har avsluttet utdanningen.
  • I løpet av første halvår i år har Lånekassens tap økt med 118 millioner kroner. Antall betalingsutsettelser øker. Arbeidsledighet er den viktigste årsaken til denne økningen.
  • De som ikke betaler når de skal, får et annengangsvarsel. Betales ikke det heller sender Lånekassen et varsel om oppsigelse. I år har antall slike varsler for første gang oversteget fem prosent av annengangsvarslene.
  • Noe positivt finnes også i Lånekassens ferske halvårsrapport: Det er stadig flere som betaler inn ekstra i forhold til betalingsplanen.
  • I år har 229 800 personer mottatt støtte fra Lånekassen. Det er om lag 5500 flere enn i fjor. Utlånet er redusert med 5,3 prosent, noe som skyldes høyere stipendandel. Selv om det er blitt færre elev- og studieplasser, øker antall støttemottakere totalt.

Uniforum 14/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere