KORT MØTE

Uniforum 14/95

Navn: Geir Ulfstein
Utdanning: Cand.jur.
Tittel: Førsteamanuensis
Ansatt ved: Institutt for offentlig rett

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Det juridiske fakultet er stort med mange mennesker og mange forskjellige spesialiteter. Det er vanskelig å holde oversikt over alt og alle. Vi sitter også til dels spredt. Mangfoldighet preger også Institutt for offentlig rett, som jeg er tilknyttet. Folk driver med så forskjellige ting som skatterett, strafferett, sosialrett og offentlig rett. Nå er heldigvis hele instituttet samlet i ett hus. Å skape et felles miljø er en viktig utfordring.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Jeg er nok mer opptatt av fakultetspolitikk enn av universitetspolitikk. Både nå og de nærmeste årene er det den store omveltningen på jus, «Reform-96», som vil oppta meg mest. Ellers er jeg opptatt av universitetspedagogikk og går for tiden på kurs.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg forbereder disputasen i forbindelse med min doktorgradsavhandling om Svalbardtraktaten. Dessuten arbeider jeg mye med miljørett, som vi holder på med å bygge opp. Miljørett er opprettet som eget fag ved fakultetet og miljøforskning er et av universitetets satsingsområder. Norges forskningsråd har også bedt vårt miljø om å lage en plan for faget. I universitetssammenheng er tverrfaglighet et viktig stikkord.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Professor Gunnar Handal ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Han er leder for kurset jeg følger i universitetspedagogikk og er en virkelig entusiast.

G.L.G.


Uniforum 14/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere