Kort møte


(Foto: Ståle Skogstad).

Navn: Svein Mønnesland
Utdanning: Cand.philol.
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for østeuropeiske studier

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Miljøet har alltid vært spennende, med utbredt tverrfaglighet og mange kontakter i Øst-Europa. Tidligere, under den kalde krigen, var slavistene nærmest de eneste som hadde en utbredt kontaktflate i disse landene. Omveltningen i øst har gitt oss en enorm utfordring og nye muligheter for forskning og kontakt med kolleger i Øst-Europa. Tverrfaglighet har alltid vært viktig for oss som utforsker de slaviske landene. Både internasjonalt og nasjonalt har det vært nær kontakt mellom studier av litteratur, historie og samfunn.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

- Det er viktig at universitetet styrker kontakten med de sentral- og østeuropeiske landene. Dette bør gjøres både for å støtte forskermiljøene i disse landene og på grunn av vår egen kompetanseoppbygging. Jeg er også opptatt av forholdet mellom den «unyttige» grunnforskningen og den direkte samfunnsnyttige forskningen. Mange har nok sett på studiet av Balkans språk og historiske konflikter som totalt unyttig. Nå viser det seg at dette er svært nyttig kunnskap. Det er derfor også viktig at universitetet blir mer synlig og deltar mer i samfunnsdebatten. Vi må vise at vi er viktig for samfunnet. Dessuten bør tverrfaglig virksomhet ved universitetet stimuleres i større grad.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Jeg er i stor grad opptatt med problemstillinger knyttet til Bosnia-Hercgovina. Det er stor etterspørsel etter kunnskap både fra dem som arbeider med flyktninger og fra militære som tjenestegjør i området. Jeg planlegger en ordbok fra serbokroatisk til norsk og jobber med tolkeutdanning og litterære oversettelser. Vi slavister har tidligere oversett mange aspekter ved Bosnias språk og kultur, ved at vi nærmest har glemt de bosniske muslimene og kun sett på kroater og serbere.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste Uniforum?

- Det er et vanskelig spørsmål, da det er så mange jeg kunne velge. Per Kværne, professor ved Institutt for kulturstudier, er imidlertid en meget levende person med et sterkt samfunnsengasjement. Han er en internasjonalt kjent tibetekspert, og han har gjort en stor innsats ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning.

Øystein L. Pedersen


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere