Pressebiter


PRESSEBITER
Jenter gjør det best på Universitetet

Jentene på Universitetet i Oslo er flest, flittigst og flinkest. Andelen kvinnelige studenter ved Universitetet i Oslo øker ytterligere. 62 prosent av dem som tok forberedende høsten 1993, var jenter. Det viser en undersøkelse blant begynnerstudentene foretatt av senior-utreder Lisbet Berg ved Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning. To år tidligere var kvinneandelen 60 prosent.
Aftenposten

600 protester mot fjerning av fransk TV5

En underskriftskampanje ved Universitetet i Oslo har resultert i 600 protester mot Norkabel A/S som har planer om ikke lenger å distribuere fransk TV5. Det betegnes som ikke mindre enn en katastrofe hvis nyhetssendinger og andre programmer fra Frankrike og Sør-Europa plutselig skulle utebli. Både studenter og ansatte vil anse det som et smertelig tap om viktige hendelser fra fransk samfunns- og kulturdebatt skulle tas av skjermen. Og det vil bli et tap i nasjonal sammenheng, heter det i protestbrevet som er sendt til Norkabel A/S.
Aftenposten

Stor forskjell på sosialhjelp

Din bostedsadresse kan få stor betydning om du skulle komme i den situasjon at du har behov for sosialhjelp. Opptil 2000 kr mer i måneden kan forskjellen i ekstreme tilfeller være hvis du flytter til nabokommunen. Det gjelder også i kommuner innenfor samme fylke.

Dette er dokumentert i en avhandling skrevet ved Institutt for rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.
Dagbladet

Bydelers helse skal bli gransket

En helseundersøkelse for alle bydelene i Oslo er på trappene. Professor i epidemiologi Dag S. Thelle vil ha svar på hvorfor det er så store forskjeller mellom bydelene. - Vi vet at dødeligheten på østkanten er to og en halv gang høyere enn i vestlige bydeler. Men vi kjenner ikke årsaken til at det er slik. Den ønsker jeg å finne, sier Thelle, som er tilknyttet Universitetet.
Aftenposten

Han studerer Vestens storbyer

Leif Ahnstrøm vil sammenligne storbyer i vestlige land, som møtesteder for mennesker fra ofte svært forskjellige kulturer. Oslo er med i den forskningen kulturgeografen, professor Leif Ahnstrøm ved Universitetet i Oslo, inviterer kolleger til å delta i. Under arbeidstittelen Immigrasjon og byers fysiske form, med by og kultur i fokus.
Aftenposten
Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere