­ Bekymringsfullt


Effektiviseringsprosjektet:

­ Rituelle planleggingsdokumenter er en uting, sier kollegiemedlem, professor Haakon Breien Benestad. (Foto: Eva C. Mortensen)

­ Det er i utgangspunktet bekymringsfullt hvis det går med mer tid til administrasjon ved universitetet enn til forskning og undervisning.

Det sier kollegiemedlem, professor Haakon Breien Benestad ved Instituttgruppe for medisinske basalfag.

Han får meldinger både fra kolleger og ansatte i sitt sekretariatet om at de synes det blir mye tungroddhet og dobbeltarbeid i forbindelse med administrative rutiner. Selv vil imidlertid ikke Benestad uttale seg bastant om saken før han har flere fakta på bordet.

­ Saken har flere sider. I Sverige har man færre administrativt ansatte, men der faller til gjengjeld mer administrativt arbeid på professorene og det er jo ikke noen ønskelig situasjon.

Benestad understreker at han har en sterk følelse av at folk i administrasjonen jobber hardt og at det er få folk til overs.

­ Er det kanskje slik at det er for mye administrasjon på detaljnivå?

­ Ja, muligens. Særlig har noen vitenskapelig ansatte det med stadig å skulle kikke over skulderen på de administrative. Det gjelder også når de er nære kolleger ­ som instituttbestyrere. De vitenskapelig ansatte burde nok bli flinkere til å overlate ansvar. Men da må det også finnes mekanismer som gjør at man kan «si opp» noen man er misfornøyd med ­ altså trekke tilbake det delegerte ansvaret, sier Benestad.

Han er skeptisk til det han kaller multiple rapporteringer som han mener er både ufullstendige og overlappende.

­ Rituelle planleggingsdokumenter er også en uting, framholder han.

PARKINSONS LOV

­ Det gjør meg dessuten betenkt når vi i forslag til statsbudsjett for 1996 oppgir at Universitetet i Oslo i 1994 fikk utført 889 forskerårsverk, 567 undervisningsårsverk og hele 932 administrasjonsårsverk ­ alt i faste stillinger. Spesielt bekymringsfullt er dette fordi teknisk personale og bygningsdrift er holdt utenom disse tallene. Jeg tror nemlig på Parkinsons lov om byråkratiets iboende tendens til ekspansjon, sier Benestad. ­ Rituelle planleggingsdokumenter er også en uting, framholder han.


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere