DEBATT


NTL forening 90 og LUFH-Oslo følger utviklingen i årets tariffoppgjør meget nøye. Megling mellom staten og AF er berammet til tirsdag 30. mai og fristen går ut samme dag kl. 00.00. Det ser nå ut til at AF vil gå til streik med virkning fra onsdag 31. mai, plassfratredelse er allerede varslet.

NTL forening 90 og LUHF-Oslo ser på streiken som et legalt virkemiddel i kampen for AFs interesser.

Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å opptre korrekt under den eventuelle streiken.

1. Overta aldri en streikende kollegas arbeidsoppgaver

2. Følg anvisningene fra streikevaktene

3. Ekstraordinært forefallende arbeide bør ikke utføres (f.eks. skuring og boning av gulv)

4. Unngå å jobbe overtid som ikke har med ditt arbeidsområde å gjøre

5. Møt på jobben som vanlig. Selv om arbeidsoppgavene uteblir som følge av streiken, må du være til stede.

6. La publikum få vite om streiken. Mange forventer at publikumsservicen vil være som vanlig, opplys derfor om at AF streiker

Dersom du er i tvil om oppgavene arbeidsgiver pålegger deg vil være i strid med interessene til dem som streiker, har AF lokalt opprettet en streikekomité som kan gi råd, veiledning og eventuelt dispensasjon.

Tlf. 22 85 43 42 eller 22 85 43 40
Fax 22 85 74 91
email aottesen@extern.uio.no eller tonesb@extern.uio.no

Øystein Ekevik, NTL 90 og Frank Sarnes, LUHF


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere