Grenseløs undervisning


Bjørn Skaar, fra Institutt for spesialpedagogikk, redigerer bort foreleserens unoter og legger til levende illustrasjoner på veien mot et nytt undervisningsprogram. (Foto: Ståle Skogstad)

Ved bruk av fjernundervisning kan fagene nå nye studiegrupper. Seksjon for fjernundervisning er behjelpelig med råd og vink på veien mot et alternativt undervisningstilbud.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

- Fjernundervisning øker tilgjengeligheten og rekrutteringen til universitetsutdanning, sier Berit Johnsen, leder for Seksjon for fjernundervisning ved Universitetet i Oslo.

Den 27. april ble det første seminaret i Det interne forumet for fjernundervisning ved Universitetet i Oslo arrangert. Johnsen oppfordret fagmiljøene til å ta kontakt med seksjonen for å utrede muligheter og for å innhente veiledning i planlegging av prosjekter.

- Hensikten med å etablere et internt forum for fjernundervisning er å skape et nettverk og et møtested hvor personer og fagmiljøer kan utveksle erfaringer. Her kan nye miljøer få inspirasjon til å utvikle tilbud om fjernundervisning, sier Johnsen.

FLEKSIBELT TILBUD

Seksjon for fjernundervisning ønsker å gi informasjon om hvilke muligheter det finnes for formidling av kunnskap til studenter som av geografiske, yrkesmessige eller sosiale grunner ønsker et mer fleksibelt studietilbud.

- Vi kan være behjelpelig med å finne frem til metoder, administrasjon, finansiering og hvilke medier som kan brukes. Fjernundervisning kjennetegnes ved at lærer og student er atskilt, og studiene er organisert på en fleksibel måte, slik at studentene kan velge hvor og til hvilke tider de ønsker å studere, sier Johnsen.

De fleste tilbudene ved Universitetet i Oslo er lagt opp slik at studentene har mulighet til å delta i regionale eller sentrale samlinger, én eller flere ganger i året, der studenter og lærere møtes for faglig og sosial kontakt.

Høsten 1994 ble det oppnevnt 54 kontaktpersoner for fjernundervisning ved forskjellige fakultetssekretariater og fagenheter.

- Kontaktpersonene skal spre aktuell informasjon videre i sine respektive miljøer, samtidig som de kan henvende seg til oss med spørsmål, forteller Johnsen.

TALKING HEADS

Amanuensis Bjørn Skaar, fra TV-avdelingen ved Institutt for spesialpedagogikk, presiserte hvor viktig det er å jobbe med presentasjonsformen.

- Et videoprogram kan ellers lett bli preget av talking heads, - det eneste videoen viser, er en foreleser foran en tavle. For å lage et godt program kreves det en annen grad av bearbeiding i forhold til visualisering og grafisk uttrykk. I tillegg kutter vi ut ekstra slagg fra foreleserens side, som fungerer i en sosial sammenheng, men ikke på TV-skjermen.

Skaar påpeker at han jobber for en pedagogisk enhet, som vil være med på å utvikle opplegg og produkt, i samarbeid med oppdragsgiver.

- Video er et ekstremt effektivt medium, men hoveddelen av læringen bør foregå etter at videoen er slått av, ved kollokvier og diskusjoner. Videoen skal inspirere til diskusjon og samtale.


Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 1. sep. 2014 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere