Styrket Oslo-forskning


Bykultur og flerkulturelle forhold er blant forskningsområdene som er aktuelle for Oslo-forskning i tiden fremover. Bildet er fra Grønland i Oslo hvor mange kulturer møtes og nye kulturer oppstår. (Foto: Ståle Skogstad)

Oslo-forskning skal bli et program knyttet til institutt for sosiologi (ISO). Bestyrer Ragnvald Kalleberg håper at dette vil føre til mer forskning om hovedstaden.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Samarbeidsprosjektet Oslo-forskning mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo ble opprettet i andre halvpart av 1980-tallet etter initiativ fra samfunnsgeografen Tor Fredrik Rasmussen. Målsettingen var å øke forskningsinnsatsen om emner som har betydning for å forstå Osloregionens utvikling og miljøforhold.

For å stimulere til forskning har Oslo-forskning årlig utdelt belønning for god forskning og gitt stipend på 30 000 kroner til hovedfagsstudenter.

Ragnvald Kalleberg håper at organiseringen av Oslo-forskningen som et program ved et av universitetets institutter vil gi institusjonen en sterkere forankring i universitetets basis-aktiviteter. Samtidig ønsker han at kontakten med andre fagmiljøer opprettholdes og utvikles.

­ Alle fakulteter og fag ved universitetet kan være interessante for Oslo-forskning, sier Kalleberg, som imidlertid ser det som mest realistisk at programmet vil konsentrere seg om samfunnsfag og humanistiske fag.

LEVEKåR OG BYUTVIKLING

­ Man bør utvikle et mindre antall samlende forskningsområder, slik som for eksempel levekår, arbeidsliv, næringsutvikling, flerkulturelle forhold og storbyens rolle i samfunnsutviklingen og bykultur, sier Kalleberg.

Direktør Tormod Lunde ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) skal gå over i fast stilling som førsteamanuensis ved ISO. Han skal bruke en femtedel av tiden sin til å lede programmet Oslo-forskning.

Kalleberg venter seg en ekspansjon i forskningen omkring Oslo.

­ Det er stor interesse for dette både i kommunen og ved universitetet. Det er en ny vilje til stede til å bruke universitetet også som et lokalsamfunnsuniversitet. Dessuten er Tormod Lunde en dyktig entreprenør med en vellykket ekspansjon i SIFO bak seg. Han kommer selv til å drive levekårsforskning om Oslo, forteller Kalleberg.

HOVEDFAGSFORSKNING

Til nå har mye av forskningsvirksomheten vært preget av hovedfagsforskning. Også i fremtiden vil dette bli lagt stor vekt på, men Kalleberg regner med å satse på forskning som involverer de fast vitenskapelig ansatte, doktorgradsprosjekter og post-doc stipender.

­ Forskningsprogrammet gir en interessant mulighet for ISO. Mange av våre 400 hovedfagsstudenter skriver avhandlinger som berører Oslo, uten at det er definert som Oslo-forskning. Vi må synliggjøre dette og stimulere til ytterligere aktivitet, sier han og legger til at programmet gir en ypperlig mulighet for samarbeid over faggrensene både innenfor og utenfor universitetet.

Kalleberg håper den nye organiseringen som program senest kan tre i kraft ved begynnelsen av høstsemestret.


Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 1. sep. 2014 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere