Effektiviseringsprosjektet avgir rapport


Det pågående effektiviseringsprosjektet ved Universitetet i Oslo vil i disse dager nå sin første milepæl. I midten av mai vil forprosjektet ha resultert i en rapport.

AV RAGNHILD BUGGE

Det er konsulentfirmaet A.T. Kearney AS som gjennomfører forprosjektet og som skal følge arbeidet videre. Det første som skal avklares, er hvilke områder som kan effektiviseres og/eller skal kartlegges videre. Grunnlaget er bearbeiding av statistikker, gjennomgang av trykt informasjonsmateriale og intervjuer med ledere og andre ressurspersoner.

Konsulentfirmaet skal særlig se på om det forekommer dobbelt saksbehandling, og om det kan være aktuelt å avvikle enkelte arbeidsområder. I tillegg skal ressursene og ansvarsforholdene knyttet til det vitenskapelige personalets bruk av tid til administrasjon i valgte styringsorganer undersøkes. Underveis i prosessen kan nye områder for gjennomgangen komme til.


Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 1. sep. 2014 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere