Usikkert om studenttall


Aviser, fjernsyn og radio har meldt om at nedgangen på søknader til universitetene er på 20 prosent i forhold til i fjor. ­ Foreløpig blir det mest spekulasjoner, sier studiedirektør Toril Johansson ved Universitetet i Oslo.

Studiedirektør Toril Johansson tror ikke en nedgang i søkertallet til universitetet vil få budsjettmessige konsekvenser. (Foto: Eva C. Mortensen)

AV RAGNHILD BUGGE

Hun presiserer at tallene baserer seg på antall søknader som er kommet inn. Hvor mange personer som har søkt, er ikke klart før i juni. Søkertallene fra Samordnet opptak, som koordinerer søknadene til høyskolene, er heller ikke offentliggjort. Det er først når det totale antallet søkere til høyere utdanning er klart at man med særlig sikkerhet kan vurdere hvilke endringer som faktisk foreligger.

­ Vi må smøre oss med tålmodighet ennå en stund, sier Johansson, som mener at det blir spennende å få vite aldersfordelingen på søkerne og hvordan de fordeler seg mellom universitets- og høyskolesektoren.

­ Vil alle som har søkt til Universitetet i Oslo få komme inn hvis de foreløpige tallene er riktige?

­ Sannsynligvis vil vi i alle fall måtte avvise færre enn vi har gjort de siste årene. Kanskje kan alle som hadde søkt innen fristen 15. april, komme inn på enkelte fagområder. Men det avhenger av hvordan søkeren fordeler seg på fakultetene. Opptaksrammene for høsten er allerede fastlagt, og hvis de blir godkjent av departementet, er det dem vi må forholde oss til. Antallet er bestemt ut fra hvilke ressurser det enkelte fakultet og fagmiljø har. Dermed er det teoretisk mulig at det kan bli åpent enkelte steder, mens andre fortsatt vil operere med karaktersperrer.

­ Kan det bli aktuelt å åpne for folk som ikke har søkt innen fristen hvis det viser seg å bli overkapasitet på enkelte fag?

­ Jeg antar at dette er en uaktuell problemstilling. Vi må forutsette at de interesserte og kvalifiserte har meldt seg innen fristen. I henhold til universitetets strategiske plan bør vi eventuelt omdisponere ressurser til hovedfag.

­ Kan reduksjonen komme til å få budsjettmessige konsekvenser for universitetet hvis den varer ved i årene som kommer?

­ Budsjett-tildelingen til universitetet er avhengig av studenttallet. Men så lenge vi har søkere nok til å fylle opp plassene, vil det neppe gi utslag i forhold til midlene, med mindre flere skulle avslutte sine studier slik at det totale studenttallet synker. Presset på å få opprettet nye studieplasser vil imidlertid kunne bli mindre. Samtidig vil det være ønskelig å overføre flere ressurser til hovedfagsstudiene, slik universitetet har som mål. Det kan neppe skje i inneværende år, men gradvis vil situasjonen på høyere grad kunne bli bedre enn den er i dag. Men igjen er det viktig å presisere at vi ennå bare baserer oss på foreløpige tall, og at bildet kan komme til å endre seg etter hvert som opptaksarbeidet går sin gang.

DATOER FOR OPPTAKET

15. april: Felles søknadsfrist for høyere utdanning
Ca. 17. mai: Antallet søkere til Samordnet opptak er klart
Ca. 1. juni: Universitetene er ferdig med registrering av sine søkere
Ca. 10. juni: Det totale antallet søkere til høyere utdanning er klart
25. juli: Alle tilbudsbrev er sendt ut
1. august: Svarfrist for søkerne om de mottar tilbudet


Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 1. sep. 2014 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere