Nye opptakskrav på psykologi


Før studenter tas opp til psykologistudiet i Oslo, må de ha et ett års (20 vekttalls) studium bak seg, som ved siden av ex.phil. og samfunnsfaglig påbyggingsdel, består av et introduksjonskurs i psykologi. Det foreslår utvalget som har sett på opptakskravene til profesjonsstudiet.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Innstillingen om opptaksordninger til psykologistudiene i Norge ble lagt frem 15. mars. Den er utarbeidet av representanter fra de fire universitetene og Norsk studentunion.

­ Det nye opptaket til profesjonsstudiet vil skje etter ett års studium. I dag kreves det ex.phil. og grunnfag i psykologi, til sammen et og et halvt år, sier komitémedlem, professor Astri Heen Wold ved Psykologisk institutt.

Etter den nye ordningen må en student i Oslo som vil bli psykolog, først ta et førstesemesterstudium som inkluderer ex.phil. og en samfunnsvitenskapelig påbygningsdel. I tillegg kreves det 10 vekttall i psykologi.

­ Studenter som vil kvalifisere seg til å søke profesjonsstudiet eller ta psykologi grunnfag følger innledningsvis samme studieopplegg. Etter et halvt år blir det felles eksamen. Karakteren fra denne og karakteren fra den samfunnsvitenskapelige påbyggingsdelen vil telle til opptak, sier Heen Wold.

FLEKSIBEL ORDNING

I Tromsø vil kravet også være 10 vekttall fra det nye førstesemesterkurset og 10 vekttall i psykologi, tilsvarende et halvt grunnfag. Bergen og Trondheim vil etter utvalgets forslag få en modell med 5 vekttall fra ex.phil. og 15 vekttall fra psykologi. Men ordningen vil være fleksibel, slik at for eksempel studenter med Oslo-modellen kan søke Bergen og omvendt.

Introduksjonsdelen i psykologi ved alle universitetene vil sannsynligvis inneholde en generell oversikt over faget, psykologiens historie og metode.

­ Reduksjonen i psykologiutdanningen til 6 år har vært styrt utenfra. Vi har forsøkt å verne profesjonsdelen og heller kutte ned på introduksjonsdelen, sier Heen Wold.

Oppstartingen av den nye ordningen i Oslo skjer antagelig fra høsten 1996 med innføring av den nye førstesemesterordningen. Studenter som tar grunnfag i psykologi frem til den nye ordningen trer i kraft, vil kunne søke opptak til profesjonsstudiet på grunnlag av grunnfaget.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere