Medier og kommunikasjon til Blindernveien 11


Institutt for medier og kommunikasjon skal foreløpig flytte fra Forskningsparken til Blindernveien 11. Det ble vedtatt i Kollegiet 21. mars.

AV GRO LIEN GARBO

Statsbygg vil stå for oppussingen av lokalene, som vil stå ferdige ved opptaket av nye studenter til studiet i januar 1996.

Kollegiet vedtok i juni i fjor å samle alle universitetets mediefaglige miljøer, men ønsker foreløpig ikke å vedta en fremtidig permanent plassering av Institutt for medier og kommunikasjon i Gaustadbekkdalen sammen med universitetets øvrige mediemiljøer. Kollegiet vil avvente konklusjonene fra et treårig utredningsprosjekt om tjenesteprofil og organisasjonsform for universitetets medietjeneste. Innen den tid håper man at det også vil være klargjort hva Statsbyggs rolle i et utbyggingsprosjekt i Gaustadbekkdalen vil være.

­ Slik situasjonen er, synes vi løsningen med å flytte til Blindernveien 11 var det beste som kunne skje i øyeblikket, sier studiekonsulent Bjarne Skov ved Institutt for medier og kommunikasjon.

­ Lokalene her i Forskningsparken er sprengt, så vi kunne ikke ha ventet i tre år til med å finne en annen løsning, understreker han.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere