Kristine Bonnevie på tverrfaglig landtur

Utstillingen Professor Bonnevies arkiv åpnet i Realfagsbiblioteket på Blindern, fredag 4. mai.

DRØBAK: Den biologiske stasjonen i Drøbak var en tverrfaglig møteplass for de biologiske fagene ved forrige århundreskiftet. Dette slitne fotografiet viser en idyllisk landtur i det grønne med forskere fra flere fagområder som ble ledere for hver sine universitetsinstitusjoner. I sentrum av bildet sitter zoologen Kristine Bonnevie, og rett bak henne botaniker Haaken Hasberg Gran. Til høyre har vi ekteparet Kristian (bak herren i hatt) og Alette Schreiner. De var begge medisinere.

Foto: Ukjent fotograf

Den 4. mai åpnet vi utstillingen Professor Bonnevies arkiv i Realfagsbiblioteket. Den handler om Kristine Bonnevies forskning på fingeravtrykk, og om hennes relasjoner til sentrale aktører i mellomkrigstidens internasjonale debatter om rase og eugenikk. Dette er en søsterutstilling til utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser som står på Norsk Teknisk museum. Der belyses ekteparet Schreiners forskning. Forskningen til Bonnevie og ekteparet Schreiner fulgte hverandre tett, særlig med tanke på at de var ved hvert sitt fakultet. Tidlig på 1900-tallet var fokus på embryologi. I mellomkrigstiden var interessen for arvelighetsforskning sterk.

Kom på utstilling! Nå er det gode muligheter for å lære mer om arvelighetsforskningens komplekse historie

 

Emneord: Universitetshistorie, Biologi Av Anne Vaalund, Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)
Publisert 5. mai 2018 13:31 - Sist endra 5. mai 2018 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere