2015

Publisert 6. jan. 2016 16:37

Birgitte Esmark (1841–1897) var den første kvinne som fikk stipend ved Det Kongelige Frederiks Universitet. På dette fotografiet fra 1882 poserer hun i fotostudio med hov, botaniserkasse, oppbevaringsflasker, geologhammer og en paraply.

Publisert 6. jan. 2016 16:34

Mimi Johnson var vår første kvinnelige geolog

Publisert 6. jan. 2016 16:33

Overbibliotekar Axel Drolsum ledet Universitetsbiblioteket fra 1876 til 1922

Publisert 6. jan. 2016 16:33
Publisert 6. jan. 2016 16:33
Publisert 6. jan. 2016 16:31
Publisert 6. jan. 2016 16:31

Studentekskursjonar er ikkje eit fenomen særskilt for realfagsstudentar

Publisert 6. jan. 2016 16:31

Traktoren gjorde dølahesten i Botanisk hage overflødig

Publisert 6. jan. 2016 16:30
Publisert 5. jan. 2016 15:26

Den første forskningsekspedisjonen til Antarktis i regi av Norsk polarinstitutt ble gjennomført i 1976-77

Publisert 5. jan. 2016 15:26

Mange universitetsansatte har hatt sitt andre hjem i brakkebyen på nedre Blindern