Jussprofessor Hans Petter Graver er tildelt Akademikerprisen for 2020

Akademikerprisen 2020 går til jusprofessor Hans Petter Graver ved UiO. 

En mann viser frem en kake med bilde av en bok på.

FÅR AKADEMIKERPRISEN 2020: Jussprofessor Hans Petter Graver er tildelt Akademikerprisen for 2020. Her er han under lanseringen av boka "Okkupasjonstidens Høyesterett" i januar 2019. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Hans Petter Graver mottar prisen for sin forskning, som er både omfattende og tverrfaglig, og sin forsknings- og kunnskapsformidling, står det i en pressemelding fra Akademikerne. 

 - Graver er en rollemodell for andre akademikere. Som forsker og formidler bringer han frem ny kunnskap, utfordrer etablerte sannheter og viser betydningen av akademikere for politikk og samfunn, sier juryleder Merete Nilsson.

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning, bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.

Etikk og rettssikkerhet er fremtredende temaer i Gravers forskning, forfatterskap og formidling. Et eksempel på dette er prisvinnerens siste bok, «Jussens helter», som ble utgitt i vår. Dette er historien om tolv jurister som har valgt å følge sin egen samvittighet, fremfor å leve opp til systemets krav.

- Graver har sterk integritet og er ikke redd for å bruke sin tunge fagekspertise på en tydelig og lett forståelig måte i den offentlige samfunnsdebatten. I flere saker har han vært et viktig og uavhengig korrektiv og fremmet kunnskap om god forvaltnings- og myndighetsutøvelse. Graver er gjennom sitt virke med på å sikre en opplyst debatt, hvor hensynet til rettsikkerheten står i høysetet, sier Nilsson.

Juryen trekker også frem at Graver har markerte seg som en kritiker av saksbehandlingen og innholdet i regjeringens forslag til fullmaktslov som ble utarbeidet da koronapandemien kom til Norge i mars 2020. Han har også deltatt i den offentlige debatten om EØS-skandalen og ansettelsen av ny daglig leder for Norges Bank Investment Management.

Prisutdelingen finner sted 21. oktober kl. 10 under Akademikernes arrangement Akademisk frihet under press.

Hans Petter Graver ble tidligere i år også tildelt UiOs formidlingspris for 2020. Den prisen blir utdelt under UiOs årsfest 2. september.

Emneord: Priser, Jus, Juss
Publisert 25. aug. 2020 00:08 - Sist endra 25. aug. 2020 00:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere