MN tilsetter fire nye instituttledere: På ett institutt er flertallet av søkerne hemmelige

Til sammen 27 personer har søkt fire ledige instituttlederstillinger på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Se hvem som har søkt.

EN KONSEKVENS AV TILSETTING: Dekan Morten Dæhlen forsvarer den lukkede søkerlisten på Farmasøytisk institutt.

Foto: Ola Sæther

I vår valgte fakultetsstyret på MN Solveig Kristensen til ny dekan fra januar 2021. Nå er fakultetet i ferd med å tilsette ny instituttleder ved fire av fakultetets ni institutter.

Det er til sammen 27 søkere til de fire stillingene. Åtte kvinner og 19 menn. Tre av dagens instituttledere ønsker en ny periode, mens den fjerde har sittet i to perioder allerede, og har dermed ikke kunnet søke.

Se søkerlistene nederst i denne saken.

Ingen åpne, interne søkere

Søkerlisten for Farmasøytisk institutt skiller seg ut ved at flertallet av søkerne er unntatt offentlighet. Seks personer har søkt stillingen, men søkerlisten inneholder bare to navn, begge eksterne søkere.

De øvrige fire – tre kvinner og en mann, har altså bedt om – og fått innvilget – fritak fra å stå på offentlig søkerliste. Dette er noe en søker kan få innvilget dersom de kan vise til særlige grunner, for eksempel at offentliggjøring kan føre til konkrete skader eller ulemper.

Dekan Morten Dæhlen medgir at det beste er at alle søkerne er kjent, men konstaterer at det altså er adgang til å gjøre unntak.

–  Min vurdering er at beslutningen om at de aktuelle søkerne kan få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste er i tråd med offentlighetsloven, svarer dekanen på spørsmål fra Uniforum.

– Best at alle søkerne er kjent

Hvordan påvirkes eventuelt universitetsdemokratiet av at identiteten til flertallet av søkerne til en instituttlederstilling, er holdt hemmelig? Har det noe å si? 

– Instituttene kan selv bestemme om de skal velge sine instituttledere eller tilsette instituttledere etter søknad. På MN har syv av ni institutter vedtatt å bruke tilsetting etter søknad, mens to bruker valg. Begrunnelsen for å bruke tilsetting etter søknad er sammensatt, men hovedbegrunnelsen har i all hovedsak vært at tilsetting etter søknad gir tilfang på flere søkere, både eksterne og interne, beskriver dekanen.

– Det beste er selvfølgelig at alle søkerne på en søkerliste er kjent, men vi kan i henhold til lovverket vurdere å ikke offentliggjøre navn på søker dersom de ber om og begrunner dette. Vår oppgave er å gjennomføre gode og inkluderende ansettelsesprosesser som inkluderer alle søkere, også de som av ulike grunner ikke navngis på en offentlig søkerliste, framhever han.

– Burde ikke de ansatte på Farmasøytisk institutt få vite hvem som har søkt lederstillingen der borte?

– Når tilsetting etter søknad er innført og det er anledning for søkere å be og få innvilget unntak fra å stå på en søkerliste, er det selvfølgelig slik at ikke alle kan få vite hvem som søker. Dette kompenseres da ved at intervjukomiteen settes sammen av flere ansatte fra instituttet og med en representant fra fagforeningene, forklarer Dæhlen.


Dette er søkerne:

Institutt for biovitenskap: 

Gry Fluge Vindedal (38) Medical Manager for genterapi, endokrinologi og hemofili, Oslo
Finn-Eirik Johansen (54) professor, Oslo
Arne Klungland (57) Seksjonsleder og Professor II, Oslo
Elena Artamonova (40) arbeidssøker, Troms
Juha Alatalo (53) employed, Gotland
Sayintha Jeyendran (0) Arbeidsledig, Oslo
Rein Aasland (62) Instituttleder, Oslo

Matematisk institutt:  

Geir Dahl (62) Instituttleder, Oslo
Peter Berg (47) Professor og instituttleder, Camrose
Sigbjørn Hervik (43) Professor, Sola

Institutt for teknologisystemer: 

Søker er unntatt offentlighet Mann
Marius Andreassen Jakobsen (36) CEO, sandnes  
Biplab Kumar Datta (63) Leder Patent og Innovasjon, Lørenskog
Magnus Willum Haakestad (42) Forsker, Nittedal  
Josef Noll (60) Professor, Oslo
Stian Løvold (67) Instituttleder UiO, Lørenskog
Paal Engelstad (51) Professor, Bærum
Søker er unntatt offentlighet Kvinne
Sashidharan Komandur
(41) Principal Scientist – IFE, Halden  
Pål Orten (54) VP Technology (Kongsberg Maritime) og Prof II, Asker
Muhammad Chandia (47) Ingen, Asker

Farmasøytisk institutt: 

Ana Monteiro (39) Apoteker, Arendal  
Søker er unntatt offentlighet Kvinne
Eirik Torheim (40) Rådgiver i Forskningsrådet (engasjement), Oslo
Søker er unntatt offentlighet Mann
Søker er unntatt offentlighet Kvinne
Søker er unntatt offentlighet Kvinne

 

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 31. aug. 2020 14:19 - Sist endra 31. aug. 2020 14:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere