Erna Solberg håpar Oslo Science City kan gi grenseprengjande innovasjon

– Dette skal bli ein stad for grensesprengjande innovasjon i skjeringspunktet  mellom ulike næringar og fag. Det sa statsminister Erna Solberg då ho deltok på opninga av Oslo Science City i formiddag. 

Tre kvinner og to menn står ute framfor ein bil og fleire syklar

MOTTAKING: Statsminister Erna Solberg blei tatt imot av UiO-rektor Svein Stølen og administrerande direktør Christine Wergeland Sørbye i Oslo Science City då ho kom til Ole-Johan Dahls hus i dag. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Oslo Science City er ein vitskaps- og kunnskapsby som strekkjer seg frå Ullevål stadion til Gaustad og Blindern og vidare til Majorstua via Marienlyst og derifrå til Campus Radiumshospitalet på Ullern. Inspirasjonen er henta frå blant andre Copenhagen Science City og Stockholm Science City. Men Oslo kommune som er initiativtakar, er også påverka av Knowledge Quarter i London og Kendall Square i Boston.

Møteplass for samfunnstoppar

Både statsminister Erna Solberg, byrådsleiar Raymond Johansen, næringsbyråd Victoria Evensen og UiO-rektor Svein Stølen var på plass i Ole-Johan Dahls hus klokka 11.00 i formiddag.  Då kunne administrerande direktør Christine Wergeland Sørbye i Oslo Science City ynskja alle velkomne til den offisielle opninga. Der var også DnB-direktør Kjerstin Braathen, Ferd-eigar Johan Andresen, NHO-direktør Ole-Erik Almlid og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer. Alle som fekk ordet kom med store ord om kor viktig Oslo Science City ville koma til å bli både for Oslo, for Noreg og for verda.

I GODT SELSKAP: Statsminister Erna Solberg var midtpunktet i dette selskapet. Frå venstre byråd Victoria Evensen og byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo, Finans Norge-sjef Idar Kreutzer, NHO-direktør Ole Erik Almlid, DnB-direktør Kjerstin Braathen, adm. dir. Christine Wergeland Sørbye i Oslo Science City, Ferd-eigar Johan Andresen, UiO-rektor Svein Stølen og konserndirektør Morten Dalsmo i  i SINTEF Digital.  (Foto: Ola Gamst Sæther)

– Me må investera i kunnskap og innovasjon

Statsminister Erna Solberg sparte heller ikkje på honnørorda.

– Dette skal bli ein stad for grensesprengjande innovasjon i skjeringspunktet mellom ulike næringar og fag, var visjonen hennar.

– Her skal det bli ein stad der innovasjonskraft, bedrifter og risikovillig kapital kan smelta saman. Me må finna på nye ting. Og derfor må me investera i kunnskap og innovasjon. Det er avgjerande  for å få til eit berekraftig velferdssamfunn, understreka ho.

 Sjølv var ho nøgd med dei store investeringane regjeringa hadde gjort i forsking og utvikling. 

– Det er viktig å investera i det offentlege, men me må også ha næringslivet med oss. Næringslivet må investera meir pengar på forsking enn det som det gjer i dag, meinte ho.   

– Må også satsa på det me ikkje hadde tenkt å bli gode på

Etter hennar oppfatning måtte Noreg ikkje berre satsa på dei områda landet har satsa på tradisjonelt. 

– Me må byggja på det me er gode på, men me må også satsa på det som me ikkje hadde tenkt at me skulle bli gode på, var rådet frå Erna Solberg.

Og ho trudde etableringa av Oslo Science City kunne styrkja heile forskings- og utviklingssektoren.

– Det gjer at fokuset på forsking, innovasjon og høgare utdanning blir endå sterkare. Og med Oslo Science City har me ekstra gode føresetnader for å få til den naudsynte omstillinga i Noreg.  

– Me gratulerer med Noregs første innovasjonsdistrikt, sa Erna Solberg. 

– Kan styrkja Oslo

Også byrådsleiar Raymond Johansen var svært nøgd med at Oslo Science City no er blitt ein realitet.

LEVEDYKTIG: - Dette skal bli ein levedyktig stad for utvikling av forsking og næringsliv, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Foto: Ola Gamst Sæther)

– Dette kan styrkja Oslo som ein attraktiv hovudstad og kan gi oss fleire arbeidsplassar gjennom utviklinga av ei grøn omstilling til eit berekraftig samfunn. Dette skal bli ein levedyktig stad for utvikling av forsking og næringsliv, trudde Raymond Johansen.

– Gullet er 30 000 studentar

UiO-rektor Svein Stølen er også styreleiar for Oslo Science City. Han trekte også fram alle menneska som arbeider eller studerer i dette innovasjonsdistriktet.

Eit portrett av ein mann med ei gullkjede på skuldrene
ØKOSYSTEM: – Me må ha eit økosystem der næringslivet har nær kontakt inn i kunnskapssystemet, sa rektor Svein Stølen. (Foto: Ola Gamst Sæther)

– Framtidas næringsliv må vera kunnskapsbasert. Me må ha eit økosystem der næringslivet har nær kontakt inn i kunnskapssystemet.  Skapargleda i dette prosjektet forundrar meg. Men det viktigaste for å få det til, er menneska. Gullet er 30 000 studentar som kan vera bindeleddet mellom utdanning og næringsliv, sa Svein Stølen.

Frå doktorgrad til selskap med milliardverdi 

Grunnleggjaren av legemiddelfirmaet Vaccibody, Agnete Fredriksen har også vore ein usikker, uteksaminert doktorstudent frå UiO. I dag delte ho litt av suksesshistoria si. 

–  For 19 år sidan hadde eg ein doktorgrad i immunologi som eg ikkje visste kva eg kunne bruka til fordi det var få jobbar i legemiddelindustrien i  Noreg. Men saman med rettleiarane mine, Inger Sandlie og Bjarne Bogen investerte me 100 000 kroner og fekk eit selskap på beina. I dag har det ein børsverdi på 10 milliardar kroner, fortalde ho. 

– I dag har me utvikla medisin som blir brukte på kreftpasientar. Og me håpar å utvikla medikament som kan brukast i dagens pandemi, la ho til.

Og initiativtakarane bak Oslo Science City har store ambisjonar for kva denne satsinga kan føra til:

– Me skal utvikla Noregs mest kunnskapstette område til eit verdsleiande innovasjonsdistrikt, går det fram av pressemeldinga dei sende ut før dagens offisielle opning av Oslo Science City i Ole-Johan Dahls hus. 

 

 

Emneord: Innovasjon, Næringsliv, Forsking Av Martin Toft
Publisert 19. aug. 2020 18:16 - Sist endra 19. aug. 2020 18:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere