Kjersti Lohne er valgt inn i universitetsstyret

UiO-styrets nye medlem ønsker å være en tydelig stemme for universitetets midlertidige, vitenskapelige ansatte.

LANG FARTSTID: Forsker og postdoktor Kjersti Lohne har vært engasjert i universitetspolitikk i en årrekke. (Foto: Privat)

Lørdag ved midnatt gikk fristen ut for å stemme i valget på ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i UiOs styre.

I dag er det klart at det var forsker Kjersti Lohne som fikk flest stemmer blant de fire kandidatene, og dermed skal representere gruppen det neste året.

Valgdeltakelsen var på 12,8 prosent.

Dette er UiOs styre

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig. 

Forsker og postdoktor

Lohne er utdannet kriminolog og jobber som forsker ved Institutt for offentlig rett. Dette gjør hun mens hun er i permisjon fra en postdoktorstilling på Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet, ifølge egenpresentasjonen.

Lohne har tidligere uttalt følgende til Uniforum om hvorfor hun stiller til valg:

«Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være en tydelig stemme for midlertidig ansatte inn i universitetsstyret i den krevende situasjonen som UiO – og de midlertidig ansatte – nå står i. Siden jeg begynte som midlertidig ansatt ved UiO for snart 10 år siden har jeg vært engasjert i universitetspolitikk og hatt ulike verv ved universitetet. Jeg har vært ansatt som stipendiat, postdoktor og forsker i midlertidige stillinger, og har blant annet jobbet med karriereveier og forskningspolitikk i Akademiet for yngre forskere. Dette betyr at jeg vet godt hvordan større vitenskapspolitiske kamper slår ut på rekruttene – de midlertidig ansatte – og jeg er klar for å verne – og styrke – vår interesse inn i styret.» 

Kjersti Lohnes valgplattform

To vararepresentanter:

Stipendiat Elisabet Garcia Gonzalez ved MultiLing er valgt til første vararepresentant og stipendiat Sjur Atle Furali på Det teologiske fakultet er valgt til andre vararepresentant.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 8. juni 2020 16:02 - Sist endra 9. juni 2020 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere