DEBATT: Fryktløs kunnskap: Pride er like viktig i år

PRIDE er her, og regnbueflagget vaier igjen over UiOs bygninger. Selv om den fysiske PRIDE-markeringen utgår i år, er kampen for like rettigheter for alle like viktig.

DIGITAL PRIDE: I år blir det ingen fysisk PRIDE-markering. Men akkurat som i fjor står både UiO og OsloMet på for fryktløs  kunnskap.  Kampen for like rettigheter for alle er like viktig, skriver Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo. 

Foto: Martin Toft

Vanligvis markerer vi PRIDE blant annet ved å delta i den store paraden gjennom Oslos gater under banneret «Fryktløs kunnskap». Det gjør vi fordi vi helt og fullt tror at fordommer, hat og diskriminering bare kan møtes med kunnskap og engasjement. Derfor er universiteter og høyskoler viktige aktører under PRIDE.

«Følelsen av å være en del av noe større» er tema for Oslo PRIDE i år. Koronapandemien har vekket den følelsen i oss alle, og vi har stått sammen i en utfordrende tid med ro, tålmodighet og kollektiv forståelse. Jeg ønsker meg den samme kollektive forståelsen og fellesskapsfølelsen i kampen for LHBT-personers rettigheter og situasjon. Hvordan et samfunn behandler og omtaler det som kan virke fremmed, er viktig for oss alle. Det tilkjennegir et samfunns indre verdier.

Derfor er det skremmende at utviklingen for LHBT-personers situasjon i flere europeiske land beveger seg i stikk motsatt retning av det den burde. I takt med den skremmende utviklingen i mer autoritær retning i for eksempel Ungarn, ser vi at trakassering av seksuelle minoriteter blir del av en populistisk propaganda og stygg retorikk. Den samme tendensen kan vi se i Polen. Her brukes ordet «gender» om LHBT, og det er blitt en sekkebetegnelse for alt som er upolsk, anti-polsk og importert fra vesten.

Kunnskap er nøkkelen. Det var forståelsen da UiO etablerte Den internasjonale sommerskole like etter 2. verdenskrig. Målet var internasjonal fred og metoden var å dyrke fellesskap og forståelse for andre perspektiver og andre kulturer. Vi trenger sterke og verdisikre universiteter som går foran og sprer kunnskap; som får lov å spre kunnskap - og det uten å bli truet til stillhet av myndigheter eller pressgrupper. Autoritære regimer setter både ytringsfriheten og den akademiske friheten under press. Det gjør det vanskeligere å nå ut til resten av samfunnet med faktabasert kunnskap om for eksempel LHBT. Dermed blir det enklere for myndighetene å etablere et fiendebilde. Dette må vi stå sammen om å bekjempe!

Slik sett vil vi savne fellesskapet PRIDE-paraden gir; hvor UiOs ansatte og studenter er med å farge byen med alle regnbuens farger. Vi kommer ikke minst til å savne studentene ved Den internasjonale sommerskole som har bidratt med energi og vilje. Denne paraden har på mange måter vært en del av deres velkomst, hvor det norske samfunnets verdier er flagget.

Vi skal selvsagt og uansett også i år delta aktivt. Bli med på den digitale markeringen av PRIDE! 

ALT ER LOVE

PS: UiO er glad for at vi har mange forskere og undervisere som jobber med LHBTQ-tematikk, kjønn og seksualitet, se oversikt.

(Innlegget ble først publisert på Rektorbloggen)

Emneord: Pride, Menneskerettar. Akademisk frihet Av rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo
Publisert 20. juni 2020 05:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere