Khrono-redaktør vil legge ned universitetsavisen til UiB

Khrono-redaktør Tove Lie ønsker ikke lenger å drive På Høyden, universitetsavisen på Universitetet i Bergen(UiB). I morgen skal universitetsstyret ved UiB avgjøre om de vil gå med på reforhandling av avtalen.

Tove Lie(foran) på Khronos feiring av avisens femårsdag.

Foto: Ola Sæther

I dag er avisen På Høyden underlagt Khronos redaktør Tove Lie, og lokalavis for Universitetet i Bergen(UiB). Dette er en ordning som ble vedtatt i 2018 i universitetssstyret ved UiB. Ti måneder inn i samarbeidet, ønsker Lie at universitetsstyret skal gjøre om på vedtaket fra den gang, skriver både På Høyden og Khrono i dag.

"Basert på drøftinger i redaksjonen for På Høyden og Khrono samlet, som et forarbeid til en mulig strategiprosess for På Høyden har redaktøren i Khrono konkludert med at det er nødvendig å gå i dialog med UiB som eier for å vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette med denne ordningen ut avtaleperioden", står det i styrepapirene til styremøtet som avholdes i morgen klokken 09:00.

Organiseringen kom som et kompromiss

Dagens ordning kom i gang som et kompromiss i styret i 2018. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, ønsket  å legge ned På Høyden, for å overføre midler og ansatte til den nasjonale sektoravisen Khrono. Khrono skulle ta over arbeidet med å dekke UiB med dagens På Høyden-redaksjon.

Dette ønsket ikke styreflertallet, og man kom sammen fram til en løsning der På Høyden ble en ren lokalavis underlagt redaktøren i Khrono, og journalistene skulle skrive i begge aviser. Redaktøren mener at denne løsningen ikke har fungert spesielt godt.

– Erfaringen så langt er at kompromissløsninger og hybride avismodeller ikke er et ideelt utgangspunkt for å kunne utøve kvalitetsjournalistikk verken lokalt eller nasjonalt, blir Lie sitert på i styrepapiret til saken.

Kan bli internavis

Redaktøren ønsker at universitetsstyret skal gjøre et nytt vedtak på at den redaktørstyrte avisen På Høyden skal legges ned, og de ansatte utelukkende jobbe med Khronos Bergens-satsing. Hun får støtte i dette av universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, som vil opprette en internavis med merkenavnet "På Høyden". Han lover at det skal allokeres ressurser til dette fra sentraladministrasjonens budsjett.

Uniforum har forsøkt å få tak i rektor og styreleder Dag Rune Olsen, og flere styremedlemmer, uten å lykkes. Styremedlem Petter Erling Bjørstad ønsker ikke å uttale seg for mye før morgendagens møte, men sier at løsningen man har prøvd ikke er optimal.

Rettelse: I første utgave av saken kom det ikke fram at sitatet fra Tove Lie var tatt fra styrepapirene.

 

Emneord: Media, Universitetspolitikk Av Margrethe Gustavsen
Publisert 19. feb. 2020 17:33 - Sist endra 24. juni 2021 21:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere