UiO-forskere får fire av ni prestisjestipend

UiO-forskerne Veronique Pouillard, Torkild Lyngstad, Ingunn Kathrine Wehus og Henrik Daae Zachrisson er tildelt fire av de ni prestisjetunge stipendene Consolidator Grants fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

De fire nye ERC Consolidator Grants-vinnerne, fra venstre: Veronique Pouillard, Torkild Hovde Lyngstad, Ingunn Kathrine Wehus og Henrik Daae Zachrisson.

Foto: UiO

Rektor Svein Stølen gratulerer de fire vinnerne fra UiO  i Rektorbloggen i dag.

Også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er imponert av at ni av disse prestisjetunge stipendene går til forskere ved norske institusjoner.  – Så mange har vi aldri fått før. Dette er en fjær i hatten for våre fremste forskningsmiljøer, sier Iselin Nybø i en pressemelding.

ERC tildeler store, individuelle stipend til fremragende forskere. Consolidator Grants retter seg mot fremragende forskere som noen år etter avlagt doktorgrad har demonstrert vitenskapelig modenhet. Finansieringen gir dem mulighet til å etablere forskerteam og forfølge forskningsprosjekter over lenger tid.

– Årets rekordstore tildeling viser at den norske satsingen på forskertalenter og fremragende forskning har båret frukter. Den store tematiske spredningen i prosjektene viser at vi har fremragende forskere i mange ulike fagfelt. Dette resultatet oppmuntrer til videre satsing, sier Nybø.

Disse ni forskerne mottar Consolidator Grants:

  • Inger Greve Alsos ved Universitetet i Tromsø skal finne ut hvordan planter takler klimaendringer ved å spore dem fra siste istid og frem til nå. Det skal gi ny kunnskap som kan hjelpe oss å ta gode valg under de klimaendringene vi står ovenfor nå.
  • Stijn De Schepper ved NORCE skal forske på "ancient DNA" for å kunne si mer om variasjoner i arktisk sjøis i fortiden. Hensikten er å øke kunnskapen om klimaendringene i Arktis.
  • Victor Chica ved MF vitenskapelig høyskole skal lede et femårig prosjekt som skal gi ny forståelse av hvordan kristendommen erobret det romerske riket i det fjerde århundre.
  • Saket Saurabh ved Universitetet i Bergen utvikler en algoritme som kan komprimere store mengder data til mindre og mer håndterbare størrelser. Målet er å revolusjonere hvordan vi bruker, håndterer og komprimerer store og komplekse datasett. 
  • Torkild Lyngstad, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) ved Universitetet i Oslo kombinerer genetiske data og metoder med spørsmål om samfunnsforhold og livsløp. Blant annet vil prosjektet se på om vår oppvekstfamilie får mindre betydning for våre livsvalg, og om våre medfødte disposisjoner øker i betydning over livsløpet.
  • Veronique Pouillard, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (Det humanistiske fakultet) ved Universitetet i Oslo vil studere fremveksten av immaterielle rettigheter innen kreative virksomheter fra sent 1800-tall frem til i dag. Med utgangspunkt i mote- og musikkindustrien i Europa sett i global kontekst, vil prosjektet søke svar på hva utviklingen av immaterielle rettigheter hadde å si for alle aktørene involvert, fra bedriftene til publikum.
  • Ingunn Kathrine Wehus, førsteamanuensis ved Institutt for teoretisk astrofysikk (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), vil utvikle et atlas med kart over alle typer stråling i universet. Det overordnede målet til forskergruppen er imidlertid å vinne kampen om å bli de første til å påvise de såkalte urgravitasjonsbølgene og dermed få mer kunnskap om universets fødsel. 
  • Henrik Daae Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk (Det utdanningsvitenskapelige fakultet), Universitetet i Oslo skal prøve å finne årsaker til sosial ulikhet i barns språkutvikling og skoleprestasjoner, ved å se på faktorer i barns oppvekstmiljø og i familien. Prosjektet ser også på om barnehage for ett- og toåringer bidrar til å redusere sosial ulikhet i språkutvikling og skoleprestasjoner, og om den samfunnsmessige nytten av dette tilbudet er større enn omkostningen.
  • Jørgen Carling ved Institutt for fredsforskning (PRIO) skal gjennomføre et prosjekt som tar migrasjonsforskning i en ny retning. I stedet for å undersøke folks bevegelser over grenser, skal han forske på den migrasjonen folk ser for seg som en del av sin fremtid. Hensikten er å se hvilke konsekvenser imaginær fremtidig migrasjon har i nåtiden.
Emneord: Forskning, ERC, Internasjonalisering
Publisert 29. nov. 2018 14:34 - Sist endra 29. nov. 2018 14:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere