Taus Kina-ambassadør besøker Universitetet i Bergen

Kinas ambassadør i Norge er på besøk ved Universitetet i Bergen. Han snakker gjerne med rektor, studenter og forskere, men ikke med journalister.

AGDERBESØK: Kinas ambassadør Wang Min besøkte Universitetet i Agder i april i år, samtidig med den norske UH-delegasjonens besøk i Kina.

Foto: Foto: Magnus Nødland Skogdal /Universitetet i Agder

I dag fredag er UiB-rektor Dag Rune Olsen vert for Kinas ambassadør Wang Min under et besøk i Vestlandets hovedstad, melder Universitetsavisa.  Wang vil bli vist rundt på universitetet, og få innsikt i forskning blant annet innen klima og helse.

God stemning da ambasadør Wang og frue fikk seg servert sørlandsk suppe under besøket ved Universitetet i Agder. Muligens står bergensk fiskesuppe på menyen i dag.
(Foto: Magnus Nødland Skogdal/UiA)

God stemning da ambasadør Wang og frue fikk seg servert sørlandsk suppe under besøket ved Universitetet i Agder. Muligens står bergensk fiskesuppe på menyen i dag. Foto: Magnus Nødland Skogdal/UiA

 

Til Universitetsavisa opplyser Olsen at han også vil redegjøre overfor ambassadøren hvordan UiB følger opp det norske delegasjonsbesøket til Kina i vår.

    • Les også: Starter studentutveksling med Kina

    • Les også:  Mer utfordrende for humanister enn teknologer

Universitetsavisa har gjort henvendelser til den kinesiske ambassaden om å få et intervju med ambassadøren i forbindelse med besøket. Rektor Olsen har på sin side gjort framstøt for å få et slikt intervju i stand – men ambassaden sier nei. I en epost til Universitetsavisa skriver presseansvarlig  «Thanks for contacting us. We're afraid that we won't be able to arrange such an interview for you.»

- Han ville stått seg på å si ja

UiB-rektoren kommenterer avslaget slik:

- Hos oss ved UiB er holdningen den at media spiller man på lag med. Så registrerer jeg at ambassaden har en annen holdning. Personlig mener jeg han ville stått seg på å takke ja til intervju.

- At Kina utøver «soft power» gjennom Konfutse-senteret er ikke noe å si på, det er noe også Norge gjør i utlandet, framholder UiB-rektor Dag Rune Olsen.
(Foto: Tore Oksholen)

- At Kina utøver «soft power» gjennom Konfutse-senteret er ikke noe å si på, det er noe også Norge gjør i utlandet, framholder UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Tore Oksholen

 

Men om ambassadør Wang ikke vil snakke med journalister, vil han få rikelig med anledninger til å snakke med studenter og forskere, kinesiske som norske, under dagsbesøket. Blant annet holder UiB et sommerkurs i maritim lov og rett, hvor 20 av 25 studenter kommer fra fem ulike kinesiske universiteter. Videre vil ambassadøren få innsikt i hjerneforskning, moderne anvendelsesformer av kinesisks folkemedisin, samt besøke Nansen-senteret og bli oppdatert på klimaforskning (se faktaboks).

- Vi må passe på vår etikk

- Kina har høstet mye kritikk for det omfattende systemet for personkontroll som er under utvikling, hvor ny og banebrytende teknologi innen ansiktsgjenkjenning og mer til tas i bruk. I disse bestrebelsene spiller vestlig teknologioverføring en rolle. Hvor urolig er du for at norske universiteter, om enn ufrivillig, bidrar til å styrke denne utviklingen?

- Som rektor ved Universitetet i Bergen må jeg legge til grunn at forskningsetiske retningslinjer for prosjekter vi deltar på, respekteres. Så kan det være slik at det foregår forskning innen enkelte områder, som teknologi i allmenhet, kunstig intelligens i særdeleshet, som ikke er til menneskehetens beste. Det samme vil for øvrig noen si om petroleumsforskning. Men igjen – det vi kan gjøre er å sikre at all forskning vi deltar i, er etisk. Er den ikke det, får vi bryte samarbeidet.

- Hvor går din tålegrense som UiB-rektor, i så måte?

- Den går der våre kjerneverdier brytes. Om våre forskere sensurere, er en absolutt grense passert, sier Olsen, samtidig som han understreker at det har man ikke vært i nærheten av, etter hva han vet.

Konfutse egen stiftelse

UiB har som det eneste universitetet i Norge et eget Konfutse-senter tilknyttet universitetet.

- Hva med Konfutse-senteret ved UiB – dere har fått en del kritikk fra Raftostiftelsen for dette samarbeidet?

- Da må jeg få presisere at dette senteret er organisert som en egen stiftelse, og altså ikke har noen organisatorisk tilknytning til universitetet.

- Men likevel: Senteret beskrives som en del av Kinas såkalte «myke makt» for kulturpåvirkning i omverdenen. Hvordan ser du på det?

- Å utøve myk makt er vel noe de fleste nasjoner gjør, og jeg ser ikke noe galt i det. Når norske myndigheter sponser for eksempel bokmesser i utlandet er vel dette også utøvelse av myk makt, svarer Olsen.

   • Les også:  NTNU vil ikke ha Konfutse-senter

Ingen styrt fortelling

Det er når en nasjons myndigheter forsøker å gi seg selv en egen, vridd framstilling, at det kan være grunnlag for kritikk. En del av kritikken fra Raftostiftelsen har gått på dette. Men UiB-rektoren mener en slik kritikk av Konfutse-senteret i Bergen er forfeilet.

- Her har det ikke foregått en slik form for styrt historiefortelling, framholder Dag Rune Olsen.

Rafto: Besøk er bra

I en kommentar sier Raftostiftelsens daglige leder Jostein Hole Kobbeltvedt at han ikke har noen særlige synspunkter på at ambassadør Wang besøker UiB. Rafto-stiftelsen har uttrykt klart at man ikke er tilhenger av akademisk boikott i allmennhet.

Jostein Hole Kobbeltvedt er direktør for Rafto-stiftelsen.
(Foto: Hans Jørgen Brun/Raftostiftelsen)

Jostein Hole Kobbeltvedt er direktør for Rafto-stiftelsen. Foto: Hans Jørgen Brun/Raftostiftelsen

 

- Vi har uttrykt kritikk mot UiBs relasjon til et Konfutse-institutt i sin nærhet, og vi har pekt på hvilken rolle disse instituttene generelt og den rollen de spiller i Kinas bestrebelser på å drive propagandavirksomhet i andre land, sier Kobbeltvedt.

Denne saken må holdes adskilt fra ordinære ambassadørbesøk, poengterer Raftostiftelsens daglige leder.

- Universiteter får vel besøk fra mange ulike instanser, også ambassadører. Det blir sikkert interessant for begge parter, sier Kobbeltvedt.

Emneord: Kina, Internasjonalisering, Akademisk frihet Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 10. aug. 2018 11:08 - Sist endra 10. aug. 2018 11:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere