Vedtok ny løsning for lønn, personal og administrasjon

Universitetet i Bergen vedtok torsdag som første universitet det nye felles systemet for økonomi, lønn og personal.

ER KLARE: Universitetsdirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm, og rektor Dag Rune Olsen er klare for å starte innføringen av nytt administrasjons- og lønnssystem fra høsten 2018.

Foto: Njord V. Svendsen/På Høyden

– Innføringen vil starte fra høsten. Vi er først ute, og universitetet i Tromsø vil etter planen følge etter med sitt vedtak i juni. Dersom vi ser at dette likevel ikke fungerer frem mot jul, kan vi trekke oss ut, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, ifølge På Høyden og Universitetsavisa.

Det er også varslet lignende styresaker og forslag til vedtak ved de øvrige Bott-universitetene, UiO og NTNU.

Bruker allerede SAP og Agresso

I praksis vil overgangen for de ansatte ved UiB ikke bli svært stor, blant annet fordi UiB allerede bruker de tekniske løsningene SAP og Agresso, ifølge Bernstrøm.

Innføring av nytt system i sektoren er del av avtalen mellom det såkalte Bott-samarbeidet og Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ), skriver På Høyden.

Bott-samarbeidet består av landets fire eldste universiteter: i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

I forbindelse med utredningen har det oppstått uro rundt om noen vil miste jobbene sine.

- Når det gjelder UiB og NTNU, bruker vi for eksempel Bluegarden som leverandør på lønns- og personaltjenester. I prinsippet betyr det at disse tjenestene allerede er satt ut. Det er kun snakk om å skifte leverandør. Dette skiftet vil i seg selv få minimal effekt på bemanningen, har Bernstrøm tidligere forklart.

152 mill. i engangsinvestering

I sakspapirene til UiB-styrets vedtak går det fram hva det nye systemet vil koste:
(årlig kostnad/engangsinvestering i millioner kroner)

UiB (17/29)
UiO (26/41)
NTNU (32/54)
UiT (16/28)

Totalsummen er altså på 152 millioner kroner i engangsinvestering og 91 millioner kroner i årlig kostnad.

Det var i fjor vår at Direktoratet for økonomistyring seilte opp som en mulig leverandør av disse tjenestene. DFØ leverer allerede lønns- og regnskapstjenester til departementene og flere andre statlige organer. Bott-universitetene ble pålagt av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en grundig prosess der også DFØ ble vurdert som hel eller delvis leverandør av de ønskede tjenestene.

Emneord: Universitetssamarbeid, Universitetspolitikk Av Njord V. Svendsen/På Høyden, Kristoffer Furberg/Universitetsavisa
Publisert 31. mai 2018 14:34 - Sist endra 31. mai 2018 14:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere