Fikk ikke klarsignal til Khrono-løsning

Å bytte ut avisa På Høyden med Khrono kan bli vanskeligere enn UiB-ledelsen hadde tenkt. UiB-styret var full av innvendinger på dagens møte.

FORTSATT POSITIV: – OsloMet har i dialog med oss vist seg ganske fleksible. Så det å endre det grunnlaget som ligger her, dersom det er ønskelig, vil jeg anta er fullt mulig, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm etter å ha hørt styremedlemmenes tilbakemeldinger. Rektor Dag Rune Olsen til høyre.

Foto: Skjermdump, møteoverføringen

UiB-rektor Dag Rune Olsen har den siste uka vært ute både i Bergens Tidende, Morgenbladet og Medier24 og forklart hvorfor han ønsker å kjøpe seg inn i OsloMet-eide Khrono. Konsekvensen vil bli nedleggelse av universitetets egen uavhengige avis, På Høyden.

Planene har skapt reaksjoner, og støttesiden «Ja til uavhengig, kritisk journalistikk ved UiB» er oppe i 433 liker-klikk på Facebook. I dag måtte Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm tåle kritikk fra de fleste medlemmene i eget styre – både for prosessen og for den foreslåtte Khrono-modellen.

– Ideen om en nasjonal avis er svekket

UiB-ledelsens ønske har vært å gjøre et endelig vedtak i saken på universitetsstyrets møte 31. mai. På dagens møte ble styret ifølge sakspapirene invitert til «å drøfte åpent vurderinger av ulike modeller for universitetsavis».

Professor Kjersti Fløttum tok tak i denne formuleringen da hun holdt sitt innlegg:

– Vi inviteres til å drøfte ulike modeller for en nasjonal universitetsavis. Men det er vel strengt tatt bare én modell som er presentert, påpekte hun.

Hun undret seg samtidig over hvorfor verken UiO eller NTNU har gått inn i forhandlinger med OsloMet, og var ikke overbevist om at OsloMet og UiB alene burde stå bak en nasjonal avis.

– Det er ingen tvil om at khrono har inntatt en ledende rolle i sektoren og har lyktes godt. Men jeg synes at ideen om en nasjonal avis er sterkt svekket i det som foreligger her, sa Fløttum.

Hun rundet av innlegget med å argumentere for at styret tar en bredere diskusjon både om nasjonale og lokale avisutviklingsmuligheter.  

Havnet i en tvangssituasjon?

Ingen som tok ordet ga sin tilslutning til det framlagte forslaget.  Og flere etterlyste et bredere saksgrunnlag og bedre tid. Blant dem var representant for de teknisk-administrative ansatte Jørgen Mjelve:

– Det blir litt vanskelig dersom vi som universitetsstyre oppfatter at vi er havnet i en tvangssituasjon: Dersom 31. mai skal være en deadline for å ta en avgjørelse, og at det kun finnes ett alternativ. Vi har i denne styreperioden ikke hatt noen gjennomgang av hva På Høyden er og skal være. Og dersom vi nå har seks uker til å greie ut alle mulige alternativ, blir det fort litt uheldig, argumenterte han.

– Khrono er dyktige på nasjonal dekning. Men de er også den største redaksjonen av alle disse avisene, og den med flest ressurser, påpekte Mjelve.

– Tjent med å ta et skritt tilbake

Ekstern styrerepresentant Bjørn Østbø foreslo å ta et steg tilbake:
– Vi vil være tjent med å ta et steg tilbake og se på hva behovet til Universitetet i Bergen egentlig er, og hvilke løsninger som best understøtter det behovet. Og med det utgangspunktet kan vi komme tilbake til en bredere sak.
– Jeg ser vesentlige betenkeligheter knyttet til den konkrete, foreslåtte løsningen, fortsatte Østbø.

En annen ekstern representant, Bjørn K. Haugland formulerte seg slik:

– Det er viktig at vi setter oss i førersetet for denne prosessen. At vi ikke gir oss tidsfrister som hindrer kvalitet rundt prosessen.

Studentrepresentanten Vegard Fosso Smievoll mente en beslutning av det slaget UiB-ledelsen har lagt opp til, burde vært gjenstand for en høring blant studenter og ansatte.

Ekstern representant Marianne Møgster advarte mot at den foreslåtte Khrono-modellen ville svekke debatter lokalt.

Kritisk til mediedekningen

Midlertidig vitenskapelig ansatt Erik Andreas Hansson var urolig for hva mediedebatten som har gått om saken den siste uka, kan ha gjort med UiBs omdømme. Oppmerksomheten har vært «beklagelig», syntes han:

– Jeg synes det er viktig å styrke merkevaren UiB. Og en del av den merkevaren, er at vi har åpne prosesser. I denne saken burde ledelsen skjønt at prosessen var egnet for På Høyden til å skape den vinklingen de har gjort, påpekte Hansson.

– På Høyden har helt klart hatt en egeninteresse av å presentere saken slik de har gjort, og det vil jeg ikke mene noe om. Men jeg vil mene noe om at ledelsen har behandlet prosessen på en slik måte at det var lett for en journalist å gå inn og fremstille oss i et dårlig lys, fortsatte han.

– Godt innlegg, syntes rektor Dag Rune Olsen.

– Vi må kunne tåle å ta kritikk på prosess, og at vi ikke har rigget saken på en slik måte at den framstår som en transparent prosess og med de ambisjoner som vi faktisk har. Og så blir lett mat for andre…innspill, sa rektoren.

– OsloMet har vist seg fleksible

Tross de mange kritiske tilbakemeldingene fra styret, hadde universitetsdirektør Kjell Bernstrøm fortsatt tro på prosjektet og den planlagte tidsfristen da diskusjonen ble rundet av.

– OsloMet har i dialog med oss vist seg ganske fleksible. Så det å endre det grunnlaget som ligger her, dersom det er ønskelig, vil jeg anta er fullt mulig. Og så er det sånn at selv om det ikke gjenspeiles i saken, så har man brukt ganske mye tid på å vurdere ulike modeller. I mitt hode så tror jeg vi klarer å lage et breiere dokument til 31. mai med utgangspunkt i all den informasjonen vi allerede sitter på, sa Bernstrøm, og presiserte:

– Så er det også sånn at vi har ikke forslått å legge ned På Høyden. Formuleringen er at vi «legger ned På Høyden i dagens form».

Vedtak i fire punkter

Styresaken endte i et vedtak med fire punkter. Slik er det gjengitt i På Høyden:

1.Styret legger til grunn at UiBs videre utredning av en mulig nasjonal avis ikke skal svekke hensyn til lokaldemokrati, fri og kritisk debatt om og ved UiB.
2.Styret ber universitetsledelsen utrede flere alternative muligheter for å posisjonere UiB og Bergen i videre utvikling av en nasjonal offentlig arena for vår sektor.
3.I påvente av videre utredning og behandling i universitetsstyret får styret for på høyden fullmakt til å prolongere ansettelse av redaktør inntil endelig behandling i universitetsstyret foreligger.
4.Styret ber universitetsledelsen skissere en plan for hvordan arbeidet med internkommunikasjon ved UiB kan styrkes.
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 12. apr. 2018 15:52 - Sist endra 12. apr. 2018 16:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere