Foreslår få forandringer

UNIFORUM

13. november 1996. Årgang 10, Nr. 17


Arbeidsgruppene i Effektiviseringsprosjektet

Det er ikke store endringer som blir foreslått når arbeidsgruppene ved seks fakulteter legger fram sine rapporter den 26. november: Mer samordning av eksamensavvikling og studentopptak, rasjonalisering av studentinformasjonen og utvidede IT-tjenester blir antakelig blant de viktigste forslagene til effektivisering.

USIT vil gå inn for omorganisering av brukerstøtten og IT-opplæringen, mens arbeidsgruppa i sentraladministrasjonen foreløpig ikke har avklart om de vil foreslå store endringer i administrasjonen.

Uniforum redaksjon


Uniforums hjemmeside

Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere