Ingen oversikt over yrkessykdommer

Innhold Uniforum 06/96
Universitetet i Oslo (UiO) har ingen oversikt over sykdommer som oppstår på arbeidsplassen. Dette vil hovedvernombud Knut Semb sette en stopper for.

AV HåKON FENSTAD

Yrkesskader blir rapportert inn på egne, interne skademeldingsskjemaer, og dermed kan UiO fører statistikk over disse skadene. Men fordi yrkessykdommer ikke oppstår plutselig, er folk mindre bevisst på årsaken til problemene. UiO har derfor ingen oversikt over sykdommer som har sitt opphav på arbeidsplassen.

­ Hvis sykdommene blir registrert, får vi en oversikt over hvilke som går igjen på de forskjellige arbeidsstedene. Dermed kan man lettere forebygge slike sykdommer, sier han.

TO TYPER SYKDOMMER

Det er to forskjellige lover som regulerer yrkessykdommer. Den ene er arbeidsmiljøloven, som omfatter belastningsskader. Folketrygdloven omfatter andre, klart definerte sykdommer.

Registreringen av disse to sykdomskategoriene kan foregå på forskjellige måter. Sembs forslag til å registrere belastningsskader er at de ansatte som har vært sykemeldte over fire uker, får tilbud om en samtale med bedriftslegen i Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen (HMS). Han understreker at dette skal være frivillig og kun relatert til sykdommer som har opphav på arbeidsplassen.

OVERSENDT KOPIER

For å begynne å registrere sykdommer som går under folketrygdloven, vil Semb at UiO skal henvende seg til Arbeidsdirektoratet for å få oversendt kopier av de skjemaene som leger er pliktige til å sende inn. Hensikten er å få oversikt over de siste to-tre årene, men for framtiden bør UiO selv registrere sykdommene.

­ Taushetsplikten gjelder selvsagt overfor enkeltpersoner, men HMS kan se hvilke arbeidssteder som har mange tilfeller av én type sykdom og dermed sette inn forebyggende tiltak, sier Semb.

Dette er forslag som Semb kom med på møtet i Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) onsdag. Etter at administrasjonen og fagforeningene kommer med sine innspill, er det opp til AMU å bestemme om disse tiltakene skal iverksettes.


Innhold Uniforum 06/96
Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere