SMÅSTOFF

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Universitetet til Elverum

Makonde skulptur. (Foto: Ann Christine Eek)

Skogbruksmuseet på Elverum skal huse høstens siste utstilling fra Universitetets etnografiske museum. Utstillingen som åpner 16. desember, har tittelen «Makonde skulptur - moderne tradisjoner i Tanzania og Mosambik».

Makonde fra Tanzania og Mosambik er den eneste øst-afrikanske folkegruppe som har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sine skulpturer i tre. Disse skulpturene karakteriseres gjerne som «moderne». Makonde-kunsten er både inspirert av egne tradisjoner og det moderne samfunnets nye virkelighet.

Utstillingens innhold er utformet av cand.polit. R. Elise B. Johansen i samarbeid med Etnografisk museum.

Ny medisinsk pris til norske forskere

(Foto: Jon Petter Reinertsen/ Samfoto)

Forskerne Kirsten Sandvig og Sjur Olsnes mottok 13. desember Stiansens biomedisinske pris for sitt banebrytende arbeid innen kreftforskning. Forskningsprisen er ny av året og en gave fra firmaet Stiansen Eiendom AS, som eies av Dag S. Stiansen. Det er meningen at prisen på 500 000 kroner skal deles ut hvert år. Sandvig og Olsnes fikk prisen for forskning som baner vei for en ny type behandling av kreftpasienter. Denne cellegiftbehandlingen kan gi færre alvorlige bivirkninger.

Kuer som kunst

(Foto: Ståle Skogstad)

Mellom Idrettsbygningen og Sophus Bugges hus møtes vi av kuer i alle farger. Det er siste tilskudd på Institutt for romkunsts installasjoner på campus. Fra før av det eksterne instituttet satt opp en instalasjon i form av en stige mot et tre. Over stigen er det nå etablert et reir ­ samtidig med at kuene er «sluppet ut på beitet». Vilde Karin Mordal og Mette Lorange fra Institutt for romkunst synes at kuene dere har fått en fin plassering på plenen og er glad for at de har fått lov til å utfolde sin kreativitet på Blindern.

Eitingers pris til Demaci

Kosovoalbaneren, forfatteren og journalisten Adem Demaci er tildelt Lisl og Leo Eitingers pris for 1995. Demaci fikk prisen for sitt utrettelige menneskerettighetsarbeid som kostet ham 28 år i serbiske fengsler. Som forfatter har han hevdet den kosovoalbanske befolkningens rett til å ivareta egen kultur, slik som blant annet bruk av eget språk og utgivelse av kosovoalbansk skjønnlitteratur.

Demaci fikk overrakt prisen i går, 13. desember, av rektor Lucy Smith i Universitetets gamle festsal.

Slutt på kaffe og røyk

Røykeforbudet brer stadig om seg. Fra 1. januar utvides tobakksskadeloven slik at det blir totalt røykeforbud i alle landets bedriftskantiner. En fersk undersøkelse gjort blant landets 20 største bedrifter, viser at norske kantiner slett ikke er forberedt på dette.

Flamsk ære til norsk professor

Professor emeritus Kåre Langvik-Johannessen ble nylig beæret med flere taler ved European University i Brussel. Han ble også tildelt byens hederstegn for sin innsats for Brussels kulturhistorie. Langvik-Johannessen har høy status i det flamske akademiske miljø. Hans forskning har vært konsentrert om nederlandsk litteratur i middelalderen og i tidlig moderne tid. Universitetet i Oslo er det eneste med et eget professorat i nederlandsk, noe som i stor grad skyldes Kåre Langvik-Johannessens innsats.

Populærvitenskapelig pris til Trond Berg Eriksen

Professor ved Institutt for kulturstudier, Avdeling idéhistorie, Trond Berg Eriksen ble onsdag 13. desember tildelt Det historisk-filsofiske fakultets (HFs) populærvitenskapelige pris for ansatte for 1995. Trond Berg Eriksen er en av de ansatte ved HF-fakultetet som har bemerket seg som en glitrende formidler. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet Reisen gjennom helvete. Dantes Inferno, som innbrakte ham Brage-prsien for beste fagbok i 1993. Hans siste bok er en pamflett i tilknytning til prosjektet Norsk Sakprosa: Nordmenns nistepakke, som er en kritikk av den norske kanon. Berg Eriksen har oversatt om lag 40 bøker fra fire forskjellige språk i perioden 1968-94. De fleste har hatt tilknytning til hans vide interessefelt ­ filosofi, sosiologi, teologi, psykologi og historie.

Sorg over julegleder

Ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap kjøper de hvert år inn to julegleder for å pynte opp auditoriene til prøveforelesningene før jul. Men i år ble de stjålet før hovedfagskandidatene fikk glede av dem. Tyveriet skal ha skjedd mellom 28. og 29. november. To jenter er observert løpende fra åstedet med hver sin plante.

­ Det er leit at sånt skjer når vi prøver så godt vi kan å gjøre det hyggelig for studentene, sier eksamenskonsulent Kirsten Sekkesæter. Hun oppfordrer tyver med dårlig samvittighet til å kjøpe nye julegleder til forelesningene neste år.

Fortsatt teater på Baroniet

­ Det blir fortsatt teater på Baroniet Rosendal, kan bestyrer Anne Grete Honerød fortelle. Baronispelet som ble spilt i parken i sju år fram til 1992, var drevet av lokale entusiaster. Av økonomiske grunner har dette ikke kunnet fortsette. Siden 1993 har det imidlertid vært Shakespeare-teater i borrgården: Hamlet i 93, The Shrew i 94, og En midtsommernattsdrøm i 95. I sommer var det publikumsrekord med 12 569 besøkende på fire forestillinger. Det profesjonelle Shakespeare-kompaniet «SET-up» kommer neste sommer til Baroniet med Romeo og Julie fra 18.-20.juli. Også Bergen komedieteater kommer til Baroniet. Fra 12.-16 juni spilles Jeppe på Bjerget med Helge Jordal i hovedrollen.

Forelesningskatalogen

Forelesningskatalogen for vårsemestret 1996 vil foreligge ca. 3. januar 1996.

Representasjonslokalene i Urbygningen

Fra årsskiftet overtar Driftsområde Sentrum ansvar for utleie og bruk av Universitetets gamle festsal og den tilliggende Møtesal i Domus Academica.

Alle henvendelser og ønsker om leie og bruk av disse salene må nå rettes til driftskontoret, som håper å kunne legge forholdene lettere til rette for dem som bruker salene til disputaser og foredrag.

Sammenslåing

Fra 1. januar 1996 blir Institutt for sosiologi og Avdeling for samfunnsgeografi slått sammen.

Neste nummer av Uniforum

Uniforum kommer med sitt første nummer på nyåret torsdag 25. januar 1996. Frist for innlevering av stoff er fredag 19. januar.

Elektronisk ERASMUS-diskusjonsliste

ERASMUS@admin.uio.no er en intern elektronisk diskusjonsliste for Universitetet i Oslo der alle de som er involvert eller bare interessert i ERASMUS / SOKRATES, er medlemmer.

Listeeier er programkoordinator ved Internasjonal avdeling (INTA).

All informasjon som INTA skal sende ut på ERASMUS@admin.uio.no ang. ERASMUS/ SOKRATES skal også sendes ut som vanlig til internasjonalt ansvarlig ved fakultetene og fagmiljøene via intern post eller fax. Med den elektroniske listen ønsker INTA i tillegg å oppmuntre til diskusjon rundt spørsmål og problemer som fagmiljøene og fakultetene har angående ERASMUS og SOKRATES.

Uniforums redaksjon

i Informasjonsavdelingen benytter anledningen til å ønske lesere og bidragsytere en riktig god jul og et godt nyttår.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere