DEBATT: Akademika og bokpriser

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95


Det er rimelig at et så bokorientert publikum som studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo er opptatt av prisene på bøker. Senest - i Uniforum fra 30. november - refereres Bernt Bucher-Johannessens uttalelser og anstrengelser på vegne av bokkjøperne. At studenter med dårlig økonomi synes at bokhandelens bøker er for dyre (det gjelder for så vidt ikke bare studenter), har vi full forståelse for. Konkurranse har vi også sans for, men det er viktig å forklare de forutsetninger som ligger til grunn for Akademikas prispolitikk:

- Studentene har selv vedtatt at Akademika skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, på linje med hvilken som helst annen norsk bokhandel. Den fristasjon som bokhandelen nyter, skal ikke tas ut i lavere priser (det ville neppe konkurrentene godta), men som økt overskudd øremerket for studentvelferdstiltak. Akademika har i fullt monn oppfylt denne målsettingen.

- Akademika skal ha høyt kvalifisert faglig personell og dekke hele universitetssamfunnets behov for bøker og beslektede produkter. Det betyr at vi må arbeide med en rekke oppdrag som er tapsbringende, men som i neste omgang må sees som en del av en stor og helhetlig bokhandel. Vi har, som sagt, som oppgave og mål å dekke de aller fleste behov på dette området.

- Det er, som kjent, inntil videre faste priser på norske bøker, mens det er fri konkurranse på importerte bøker. På dette området er Akademika fullt ut konkurransedyktig med andre norske bokhandeler. Det vil utvilsomt være mulig å presse prisene på enkeltstående titler som importeres i stort volum, men konsekvensen vil meget fort kunne bli dårligere service på andre og kanskje mer sentrale tjenester. Det er et stort spørsmål om studentene er tjent med det. Rent bortsett fra at en eventuell fortjeneste ikke vil gå til studentvelferdsformål.

- Akademikaskal være og er Norges største og beste fagbokhandel, men selger en rekke tilleggsprodukter fra programvare til profileringsartikler. Dette er produktområder som vi tjener penger på og som setter oss i stand til å holde et konkurransedyktig prisnivå og et høyere servicenivå på boksiden enn vi ellers ville kunne gjøre. Kjetil A Flatin

Styreformann, Akademika A/S


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere