Effektivitet på HF

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

­ Moro med effektivisering, synes assisterende fakultetsdirektør ved HF, Martin Høiby. (Foto: Ståle Skogstad)

Ved hjelp av skjemaer og begreper fra næringslivet skal en arbeidsgruppe ved HF finne ut hvordan de kan lette sine forskere for administrative oppgaver. Problemstilling og metode for gruppens arbeid er bestemt på forhånd.

AV ANETTE B. WOLLEBæK

­ Det har vært litt vanskelig ikke å ha hatt vår egen metodedebatt før vi satte i gang, det er jo slike grundige debatter miljøet vårt kjennetegnes av. Men nå har vi akseptert metoden og er oppslukt av det vi holder på med. Det er rett og slett moro!

Det sier assisterende fakultetsdirektør Martin Høiby, leder for arbeidsgruppen. Det historisk-filosofiske og Det medisinske fakultet er kommet langt i prosessen mot å bli mer effektive. Nå kartlegges fakultetenes virksomhet, og man prøver å finne frem til ledd som kan bli mer effektive.

HJEMMELEKSER

Arbeidsgruppen på HF består av ti medlemmer med representanter fra flere grupper av ansatte. Høiby forteller at de nå er inne i dokumentasjonsfasen.

­ Etter jul kommer tiltaksfasen, da skal vi foreslå konkrete endringer. Foreløpig bruker vi mye tid på intervjuer med folk i de ulike enhetene. Vi har møter hver uke, og alle får hjemmelekser i form av informasjon som skal skaffes inn til neste gang, forteller Høiby.

Han synes det er spennende å se hvordan fakultetet kan utnytte de ressursene som arbeidsgruppen til sammen utgjør.

VET FOR LITE

Mye av tiden i intervjuene går med til å informere om hva effektiviseringsprosjektet faktisk går ut på.

­ Det er tydelig at folk vet for lite om hva dette dreier seg om. Jeg synes ikke prosjektet har fått den positive omtalen det fortjener, og det gjør folk skeptiske, sier Høiby. Han har ingen problemer med å forstå at noen er redd for at de skal bli effektivisert bort. Det er en naturlig reaksjon, mener han.

_ Men jeg vil minne om at Kollegiet har sagt at ingen skal bli sagt opp som et resultat av denne prosessen. Poenget er heller å få det beste ut av de ressursene vi forvalter, sier Høiby.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere