Cand.mag. i endring

InnholdNeste Uniforum 20/95

Dekan Bjarne Hodne har ledet et utvalg som har sett på cand.mag.-graden. (Foto: Ståle Skogstad)

Et utvalg har sett på hvordan cand.mag.-graden ved Universitetet i Oslo kan oppgraderes. Målet er større faglig utbytte og bedre muligheter på arbeidsmarkedet.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Utvalget foreslår at studentene avslutter med et gradsemester for å fullføre cand.mag.-graden. Dette semesteret innebærer blant annet innlevering av en skriftlig oppgave. Studenter som fortsetter på hovedfag, skal ikke ta dette gradsemesteret og får dermed heller ikke cand.mag.-graden.

Utvalget, som har vært ledet av dekan Bjarne Hodne ved Det historisk-filosofiske fakultet, har jobbet ut fra et mandat fra rektor, som har sitt utspring i Strategisk plan for universitetet. Innstillingen ble tatt opp til foreløpig drøfting i Studie- og utdanningskomiteen 7. desember.

­ Med de foreslåtte forandringene mener vi at laveregradsstudiene ved universitetet bør gis betegnelsen master, sier Hodne.

Målsettingen ved innstillingen var å komme fram til et forslag om hvordan cand.mag.-graden kunne «legges bedre til rette med sikte på at utdanning på dette nivå skal få en klarere kunnskapsprofil og gi selvstendig yrkeskompetanse».

­ Vårt forslag vil gi en bedre utnyttelse av de vekttallene vi har til rådighet. Dette kan gi utslag i større faglig utbytte og bedre muligheter på arbeidsmarkedet, sier Hodne.

FORDYPNING

Utvalget forutsetter en fordypning tilsvarende mellomfag (30 vekttall) og bredde med en fagenhet på minst grunnfag (20 vekttall). Iberegnet det nye førstesemesteret og det siste gradsemesteret vil cand.mag.-graden bestå av fire år. Økt progresjon og effektivitet kan oppnås ved å unngå gjentakelser eller repetisjon av stoff ved overgangen fra ett fag til et annet, mener utvalget, som foreslår blant annet et felles metodekurs ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

TEMAGRADER

For at studentene skal få bedre muligheter på arbeidsmarkedet, foreslår utvalget at det utvikles flere temagrader, tilsvarende den allerede eksisterende graden i internasjonale kultur- og samfunnsstudier. En klarere kunnskapsprofil og en mer selvstendig yrkeskompetanse er målsettingen.

­ Det er for liten progresjon i den cand.mag.-graden vi har i dag, sier studiedirektør Toril Johansson. Hun er en av de sju representanter i utvalget.

­ De studentene som tar tre språkfag, starter på et elementært nivå tre ganger. Ved laveregradsstudiene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, hvor kursene bygger på hverandre, har vi derimot ikke funnet noe effektiviseringspotensial. I dag er cand.mag.-graden på dette fakultetet normert til tre og et halvt år. Etter vårt forslag vil denne graden øke til fire år, slik det er ved de andre fakultetene ved universitetet, sier Johansson.


InnholdNeste Uniforum 20/95

Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere