Lav kvinneandel på realfag - også i fremtiden.

ForrigeInnholdNeste Uniforum 17/95
­ Vi må være realistiske. Det vil ta minst ti år før kvinneandelen blant de vitenskapelig ansatte på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet øker med noen få prosentpoeng, sier professor Ragni Piene ved Matematisk institutt. I år 2005 vil kvinneandelen sannsynligvis kun ha økt fra 12 til 17 prosent.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Piene er prodekan og leder det lokale likestillingsutvalget på fakultetet. Sett med likestillingsøyne er prognosene dårlige for å øke antall kvinnelig vitenskapelig ansatte. I dag finnes det ingen kvinnelige vitenskapelig ansatte ved instituttene for geofysikk, geografi og astrofysikk. På Fysisk institutt er det 57 vitenskapelig ansatte, derav én kvinne.

­ Hvis vi gjør et tankeeksperiment om at alle ledige stillinger kun besettes av kvinner de neste fem årene, ville vi få en kvinneandel på 17 prosent i år 2000. Andelen ville øke til 32 prosent i år 2005, hvis man utelukkende ansatte kvinner. Med andre ord er det illusorisk å tro at kvinneandelen på vårt fakultet vil øke raskt, sier Piene.

Prognosen bygger på at det i de neste fem årene blir 21 ledige stillinger og totalt 53 ledige stillinger i tiårsperioden.

­ Det er mer realistisk å tro at en tredel av stillingene blir besatt av kvinner, slik at andelen ble 17 prosent i år 2005. En tredel tilsvarer kvinneandelen blant stipendiatene, sier hun.

Piene tror den beste måten man kan øke antall kvinnelig ansatte på er å opprette post.doc.-stillinger og få flere kvinner inn i professor II-stillinger.

­ På astrofysikk er det foreslått å ansette en kvinne som professor II. Hun blir i så fall den første kvinnen blant de vitenskapelig ansatte ved det instituttet. En slik ansettelse vil være en synliggjøring av kvinner, samtidig som hun blir en rollemodell for studenter og stipendiater, sier Piene.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 17/95
Publisert 24. jan. 1996 21:13 - Sist endret 1. sep. 2014 13:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere