SMÅSTOFF

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Kongens fortjenestemedalje

Dagfinn Møller (til venstre på bildet) har mottatt H. M. Kongens fortjenestemedalje. Møller er førstekonsulent ved Universitetsbiblioteket, og leder bibliotekets egen tekniske avdeling. Prisen er tildelt Møller for hans innsats for bilioteket, brukerne og de ansatte. Han har vært ansatt ved universitetet siden 1952. Overrekkelsen ble foretatt av overbiliotekar Jan Erik Røed (til høyre) torsdag 5. oktober.

Nest best i studentevaluering

Statssekretær Astrid Søgnen overrekker Universitetet i Oslo ved rektor Lucy Smith andre premie i studentevaluering under en seremoni i Gamle festsal. (Foto: Gro Lien Garbo)

Universitetet i Oslo ble den 9. oktober tildelt andre premie for studentevaluering av undervisning. På førsteplass kom NTH og på tredje plass Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Tromsø. Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som har opprettet evalueringsprisen på til sammen 500 000 kroner ­ og det er først gang den deles ut. Hensikten har vært å få fram evalueringsopplegg som kan tjene som gode eksempler for andre studier. De 27 inkomne bidragene har vært vurdet av en komité nedsatt av Universitetsrådets nasjonale Kontakt- og informasjonsutvalg for universitetspedagigikk.

75års jubileum

De seks dinosaureggene ble trolig lagt av en Sauropod for 80 millioner år siden. (Foto: Tom Victor Segalstad)

Under de Åpne dager inviterte Geologisk museum på Tøyen til mottakelse i anledning 75-års dagen for åpningen av utstillingene for publikum.

Derfor ble to jubilanter feiret lørdag formiddag, Paleontologisk museum og Mineralogisk-geologisk museum.

Førstnevnte fikk overrakt seks, sjeldne dinosauregg fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Universitetet i Oslo. Jubilant nummer to fikk en 104 kilo tung ametyst av Geologisk museums venner.

Dinosaureggene ble funnet av bønder i et fattig område i sørøst Kina for tre år siden. Ametysten kommer fra Brasil. Begge gavene står utstilt i Geologisk museum.

Nordisk pris til Per Andersen

Professor Per Andersen ved Nevrofysiologisk institutt er i år vinner av Erik K. Fernströms nordiske pris for 1995. Prisen er på 500 000 svenske kroner og tildeles av en komité ved Lunds universitets medisinske fakultet. Komiteen understreker at Andersen er blant de ledende internasjonale forskerne innen nevrofysiologi. Han har blant annet vist hvilken sentral rolle området hippocampus i hjernen spiller for hukommelse og læring. Andersen får prisen for sine banebrytende oppdagelser av nervecellenes hukommelsesmekanismer. Prisen vil bli delt ut ved en høytidelighet i forbindelse med Forskningens dag ved Lunds universitet den 1. november.

Unge kunstnere i «Teologi-kantina»

Siden Det teologiske fakultet flyttet inn i Domus Theologica har fakultetet hatt en utsmykningskomité i arbeid med kunstnerisk utsmykning av de nye lokalene. I tillegg til å ta vare på den kunsten som er i fakultetets eie, har komiteen sett på tiltak for å fremme det estetiske miljøet i Domus Theologica. Unge kunstnere skal få presentere sin kunst i «Teologi-kantina». Idun Ravndal er «første kvinne ut» og presenterer tre store og ti mindre arbeider. En til to unge kunstnere skal få denne muligheten hvert semester. Ravndals bilder er til salgs.

Østlandet fornyes

Universitetet i Oslo deltar i et forskningsprogram for nyskapning som har navnet FORNY-Østlandet (Oslo). Sammen med Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond skal universitetet bidra til å øke antall kommersialiseringer fra forskningsmiljøene. Slike regionale programmer finnes også i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet. Hensikten er å videreutvikle idéer og å stimulere frem nye idéer. Forskere kan søke programmet om støtte. Til nå er seks av ti søknader gått i gjennom, og totalt en million kroner er fordelt på disse. Det gjenstår en million for 1995, og to millioner som skal fordels hvert år i tre år fremover. Ta kontakt med Jorun Pedersen eller Johan Holst på telefon 22 85 60 20 eller 22 98 85 03.

Fotoutstilling om krig og vold

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har invitert fotografen Rune Eraker til å stille ut sine fotografier i foajeen i Eilert Sundts hus. Krig og vold er temaet for utstillingen, som ble åpnet rett før Åpne dager. Eraker har valgt ut fotografier fra sine mange reiser.

­ Jeg er ikke krigsfotograf, understreket fotografen under åpningen av utstillingen. ­ Snarere bekjenner jeg meg til en europeisk tradisjon, der man prøver å være en flue på veggen og å bruke til å komme innpå menneskene man møter.

Rettelser til forelesningskatalogen

Studieavdelingen er i gang med forelesningskatalogen for 1996. Teksten i katalogen for det inneværende semesteret er utgangspunktet for den nye katalogen. Derfor bes alle enheter om å lime teksten i forelesningskatalogen for 1995 på et A4-ark og påføre eventuelle rettelser og tilføyelser. Skriv tydelig! Send arket med teksten til Studieavdelingen, også selv om det ikke er noen endringer. Dermed vet avdelingen at alle har fått denne beskjeden. Send det hele til postboks 1072, innen onsdag 1. november.

Kvinneforskningsinstitutt åpnet

- Jeg er glad for at Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning ble lagt til Oslo. Det viser Norges sterke posisjon innen kvinneforskningen. Instituttet vi stå sentralt i det nordiske likestillingsarbeidet, sa statssekretær Ingunn Yssen fra Barne- og familiedepartementet under instituttets offisielle åpning 16. oktober. Avdelingssjef Gudmundur Einarsson fra Nordisk Ministerråd understreket i sin hilsningstale at det var stor etterspørsel etter viten på dette feltet. Instituttet er foreløpig plassert vegg i vegg med Senter for kvinneforskning i Sognsveien 70. Leder for det nye instituttet, som vil få forkortelsen NIKK, er Fride Eeg-Henriksen.

Et skrik etter interne konvolutter

Dersom noen sitter med et lager av interne konvolutter som er større enn det de har behov for, så kan konvoluttene sendes til: Innkjøpsseksjonen v/ Sofie A. Jakobsen, Postboks 1087, Blindern.

Medisinsk fellesbibliotek

Rikshospitalet og Universitetet i Oslo skal inngå en avtale om drift av felles bibliotek i nybygget på Gaustad: Det medisinske fellesbibliotek. Fellesbiblioteket blir en sammenslåing av Det medisinske fakultetsbibliotek og Rikshospitalets medisinske bibliotek ­ samt bibliotekene ved Statens senter for ortopedi og Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus. Fellesbiblioteket skal betjene det totale sykehus- og fakultetsmiljøet så vel som deler av det odontologiske fakultet. Hensikten er å rasjonalisere driften og å sikre en best mulig ressursutnyttelse.

Utnyttelse av billedmedier

Hvordan kan bilder og billedmedier best utnyttes i undervisningssituasjoner? Dette spørsmålet søkte folk fra de nordiske land å finne svar på på seminaret Fakta eller fiksjon? , på Lillehammer 11.-13. oktober. Arrangører var Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF). Seminaret var et ledd i den nordiske seminarrrekken Utdanning uten ord?, som tar for seg bruk av bilder og billedmedier i utdanning og forskning. Tverrfaglighet og fellesnordisk samarbeid er grunnlaget for seminaret.

Tungregning sikret

Det har vært en turbulent tid for tungregnemiljøene. Men nå er arbeidsroen sikret. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har besluttet å gi Området for naturvitenskap og teknologi under Norges forskningsråd penger til Tungregneprogrammet fram til 1998. 22 millioner kroner årlig gir den økonomiske sikkerheten som skal til for å løse påbegynte oppgaver og samtidig utvikle kompetanse i forhold til ny teknologi, sies det i områdestyrets nyhetsbrev.

Hovedoppgave om mobiltelefon

Siv Håberg ved Avdeling for folkloristikk ved Universitetet i Oslo har satt seg som mål å kartlegge våre vaner med bruk av mobiltelefon. Til Stavanger Aftenblad forteller Algård-jenta at det knytter seg mange fordommer til mobiltelefonen fordi den er et nytt hjelpemiddel. Håberg er interessert i å komme i kontakt med folk som har erfaringer med bruk av mobiltelefon ­ positive som negative.
ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere