HVA SKJER

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: kl. 14
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
22. oktober: Jubileumsforedrag i anledning av at Geologisk museums utstillinger er 75 år v/konservator Gunnar Raade.

Paleontologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje
29. oktober: «Fossiler fra Solenhofen-skiferen» v/cand.mag. Arne Kristoffer Norborg.
5. november: «Mammuten - tilpasning og utdøen» v/førstekonservator Natascha Heintz.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
29. oktober: «Naturvernarbeid for ungdom» v/Ellen K. Hansen, Natur og ungdom.
5. november: «Hva truer det biologiske mangfold i Norge?» v/Morten Jødal, Verdens naturfond.

Søndager på Etnografisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Foredragssalen, Etnografisk museum (Historisk museums bygning), Frederiksgate 2
22. oktober: «Syden: Fritidens land og dets folk» v/Runar Døving. Lysbilder av Lill-Ann Chepstow-Lusty.
29. oktober: «Andres liv og vårt eget» v/Fredrik Barth. Med lysbilder.
5. november: «Om etnisk kunsthåndverk fra Nord-Canada» v/Tom G. Svensson. Med lysbilder og norgespremiere på videoen Keeping Our Stories Alive.

Likeverd og forskjell - En etisk intuisjon og dens grenser

HFs Etikkseminar høsten 1995
Tid: annenhver torsdag kl. 14.15­17
Sted: Sem.rom 1, Sophus Bugges hus, Blindern
26. oktober: «Om menneskers likeverd i spenningsfeltet mellom universalistiske og kommunitaristiske perspektiver» v/førsteamanuensis Arne Johan Vetlesen, Filosofisk institutt. Kommentator: professor HaLvor Moxnes, Det teologiske fakultet.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 30, Niels Henrik Abels hus, Blindern
31. oktober: «The German Science in the Nazi-Period» v/professor Ulrich Wengenroth, Zentralinstitut für Geschichte der Technik, Technische Universität München.

Krig og litteratur

Tid: lørdager kl. 12.15­13
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
21. oktober: «Olav Duun og krigen» v/direktør Einar Vannebo.
28. oktober: «Sigurd Hoel og nazismen» v/litteraturforsker Øystein Rottem.
4. november: «'Where have all the flowers gone?' Nini Roll Ankers pasifistiske roman Kvinnen og den svarte fuglen (1945)» v/professor Åsfrid Svensen.

Flyktningefamilier og psykisk helse - forståelse og tiltak

Tid: onsdager kl. 16.15­18
Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern
25. oktober: «Kommunikasjon i arbeid med flyktningefamilier i et sosialantropologisk perspektiv» v/sosialantropolog Karin Harsløf Hjelde, Psykososialt senter for flyktninger.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
9. november: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Støvplasma ­ til blandet glede i laboratoriet, men til ny forståelse i astronomi» v/professor Ove Havnes.
Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Odelsretten ­ i fortid, nåtid og fremtid» v/professor Thor Falkanger.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
20. oktober: «Rational Reasoning and Rationalizable Sets» v/professor Geir Asheim, Sosialøkonomisk institutt og Martin Dufwenberg, Uppsala universitet.
27. oktober: «Art, Narrative, and Emotion» v/Noël Carrol, Monroe C. Beardsley Professor of Aesthetics, University og Wisconsin, Madison.
3. november: «Spørsmål om konsistens og fullstendighet i fysikk» v/førsteamanuensis Kristoffer Gjøtterud.

Senter for kvinneforskning

«Risikojakt eller ressursmobilisering - hva slags medisinsk kunnskap fremmer kvinners styrke?»
Fredag 20. oktober kl. 9.15­15 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Programansvarlig: professor dr.med. Kirsti Malterud. Nærmere opplysninger: Sidsel P. Aarseth, tlf. 22 85 89 37.
«Har kunnskapen kjønn?»
Torsdag 26. oktober kl. 13.15­16, v/Karin Widerberg, samfunnsviter, dr.philos. Kirsten Danielsen og professor/psykolog Monica Rudberg.
«Feminismen sett med mannlige øyne ­ og kjønnsaspektet i menns forskning»
Mandag 30. oktober kl. 9.15­13, basert på et arbeidsnotat med innlegg av Trond Berg Eriksen, Fredrik Engelstad, Knut Kjeldstadli og Slagstad. Ansvarlig: Harriet Bjerrum Nielsen.
«Om konsten att skapa en kvinnoforskningsmiljö även för tekniker och naturvetare»
Onsdag 1. november kl. 10.15­12.

Romantikk og romanser

Arr.: Estetisk seminar v/HF
Tid: fredager kl. 14.15­17
Sted: Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern
10. november: «Bjørnsons Romanser» v/Fredrik Engelstad. M/konsert ved Barbro Grenersen (sopran).

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 454, P.A. Munchs hus, Blindern
6. oktober:«Ekstremistgruppers retorikk» v/Tore Bjørgo/Hélene Lööw.
20. oktober: «Kunst og sykdom. Til spørsmålet om psykiatriens retorikk» v/Per Buvik.
27. oktober: «'Gullpenntradisjonen' i norsk essayistikk. Nils Kjær/Gunnar Heiberg» v/Leif Longum.
3. november: «Kvinnnelige erindringsbøker og selvbiografier» v/Jorunn Hareide.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum
31. oktober: «Om Olav den Hellige» v/Lars Roar Langslet.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern
Entré: kr. 30
14. november: «Buddhistisk psykologi til selvinnsikt» v/Roar Vestre, tilknyttet Karma Tashi Ling Buddhistsenter i Oslo.

Nasjonal og individuell identitetsdannelse i Henrik Ibsens forfatterskap 1848­1867

Tid: tirsdag kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 489, P.A. Munchs hus, Blindern
Emne: «Kongens valg. Nasjonal og individuell identitetsdannelse i Kongsemnerne» v/universitetslektor Erik Østerud, Nordisk Institut, Aarhus Universitet, p.t. Berkeley.

UN - a new role in a changing world?

Tid: tirsdag kl. 09.00­15.30
Sted: Aud. 14, Vestbygningen, Sentrum
Emne: Dagskonferanse i forbindelse med FN-dagen.
Arrangør: Institutt for statsvitenskap

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
30. oktober: Can Altruism Thrive? v/Oded Stark.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
24. oktober: «Humanitær intervensjon: FNs rolle i en verden i endring» v/direktør Asbjørn Eide, Institutt for menneskerettigheter.
31. oktober: «Islamsk fundamentalisme: Hva forklarer oppslutningen?» v/stipendiat Bjørn Olav Utvik, Historisk institutt.

Europaseminaret

Tid: onsdag 25. oktober kl. 17.15
Sted: Aud. 7 Eilert Sundts hus, SV-bygget
«Miljø-lobbying i EU» v/ Jeanette Moen
8. november: «Fra krystallnatten til Berlinmurens fall» v/ Kristian Ottosen. Arrangør er europeisk ungdom blindernlaget.


Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20.30
Sted: Auditorium, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
31. oktober: «Mødremortalitet i Sri Lanka» v/Thomas Schwartz og «Fertilitetsdeterminanter i Pakistan» v/Karin Abeler og Cathrine Reimers, alle Institutt for Internasjonal Helse.

Tibetansk kultur og religion

Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78
24. oktober: «Celebrating the New Year in a Tibetan monstery, India» v/Per Kværne.
7. november: «Sheoherds abd scriptural revelation in medieval Tibet» v/Dan Martin.

Botanisk laboratorium 100 år

Tid: fredag 20. oktober kl. 9­02
Sted: Aud. 3 Kristine Bonnevies hus og Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78.
«Eksperimentell botanikk gjennom 100 år»


Comparative and international education seminar

Tid: torsdager kl. 12.15­15
Sted: rom U 36, Helga Engs hus, Blindern
26. oktober: «Education Research Policy in the Nordic countries» by Research Adviser Kjell Eide, Norwegian Research Council's Institute for Higher Education. Paper presentation on «Interactive Learning and Econimic Growth» by MA/Ph.D.-student Calle Hatteland, Institute for Educational Research.
2. november: «Mentoring in German Teacher Training» by Kaare Skagen, Ass. Professor/Ph.D.-student, University of Tromsø, School of Ecucation. Paper on «Scandinavian School Leaders' future needs for Competence development» by Kah Slenning, MA/Ph.D.-student, Stockholm University, Department of International Education.

Internt forum for fjernundervisning

Tid: Torsdag 9. november kl. 9­13.30
Sted: Informatikkbygningen, Store auditorium
Studieavdelingen ved Seksjon for fjernundervisning arrangerer et seminar i det interne forumet for fjernundervisning ved UiO. Kontaktperson: Liv Bente Wold. Påmeldingsfrist: 31. oktober.

Tolv medisinske forskningsprosjekter

Tid: Fredag 27. oktober kl. 12­15.
Sted: Patologibygningen, Aud. II, Rikshospitalet.
Instituttgruppe for laboratoriemedisin (RH) presenterer tolv medisinske forskningsprosjekter for Strategipott-konkurransen 1995.

Styring av forskning

Prinsipper, grenser og muligheter
Tid: konferanse torsdag 16.­lørdag 18. november
Sted: Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern
Arrangør: Filosofisk institutt, Seminaret i vitenskapsteori og TMV-senteret. Konferansen vil bli åpnet av prorektor Arild Underdal, og blant foreleserne nevnes: Francis Sejersted, Geir Hestmark, Olav Wicken, Knut Grøholt, Nils Roll-Hansen, samt en rekke fremtredende utenlandske forskere.

Kommunikade '95

Tid: 22.­24. oktober
Sted: Info-Rama Sandvika
Årlig konferanse om offentlig informasjon. En møteplass for politikere, ledre og informatører. Henvedelser til Forum for offentlig informasjon (FOI), tlf: 22 34 50 43/50 28.


Konsert med Universitetets symfoniorkester

Tid: søndag 22. oktober kl. 19.30
Sted: Universitetets aula, Karl Johans gate 47
Program:
Groven: hjalarljod
Spohr: klarinettkonsert: solist Jan Røsegg
Dvorak: 8. symfoni
Dirigent: Angus Straton Christie
NB: Konserten er gratis for studenter!

Speaking Our Place: Women's Perspectives on Higher Education

One Day National Conference Saturday 16 March 1996 at the University of Central Lancashire, Preston. The aim of the Conference is to facilitate networking and debate amongst all women working in HE.
Nærmere opplysninger: Informasjonsavdelingen, tlf. 22 85 64 50.
ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere