Protesterer mot franske atomprøvesprenginger

Uniforum 14/95
Det akademiske kollegium protesterer mot Frankrikes beslutning om å gjenoppta prøvesprengingene med atombomber i Fransk Polynesia. På kollegiemøtet tirsdag 19. september ble det vedtatt å sende et protestbrev til Den franske ambassade og Den kinesiske ambassade.

­ En begrunnelse for å gjenoppta prøvesprengingene har vært behovet for ytterligere vitenskapelige data om virkningene av slike sprenginger. Som vitenskapelig institusjon med kompetanse innen relevante fag som fysikk og økologi, aksepterer vi ikke denne begrunnelsen. Vi finner prøvesprengingen uforsvarlig både av etiske grunner og av hensyn til faren for miljøskader og ytterligere spredning av atomvåpen, heter det i brevet.

Det akademiske kollegium oppfordrer sterkt til at det ikke blir gjennomført flere prøvesprenginger.


Uniforum 14/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere