Effektiviseringsprosjektet i gang: «Tors baby»

Uniforum 14/95


­ Effektiviseringsprosjektet er ikke min baby, men Tors, sa rektor Lucy Smith smilende med klar adresse til universitetsdirektøren på oppstartkonferansen for hovedprosjektet 12. september.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ Det har vært gnistrende stor uenighet i styringsgruppen om ambisjonsnivået og hvordan man skulle legge opp prosjektet. Men nå er vi blitt enige, sa universitetsdirektør Tor Saglie.

Effektiviseringsprosjektet vil bli en viktig del av livet i universitetssamfunnet de neste årene. Det medisinske og Det historisk-filosofiske fakultet er de første enhetene hvor det nedsettes arbeidsgrupper.

­ Vi må regne med økt press på våre ressurser og med at den økte bevilgningen på grunn av flere studenter vil flates ut eller gå ned. Effektiviseringsprosjektet tar utgangspunkt i strategiplanens mål som bedre læringsmiljø, bedre forskning og styrket formidlingsvirksomhet, sa rektor.

Skal universitetet sette i gang nye tiltak, må ressursene omdisponeres eller penger hentes inn utenfra. Gulroten i prosjektet er at enheter som er flinke til å effektivisere og dermed bruker mindre ressurser, selv skal få disponere de innsparte midlene.

Rektor nevnte spesielt Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

­ Vi ønsker en gjennomgang av USITs rolle og hva man har rett til å forvente av USIT, sa hun, og la til at det er ledelsens plikt å gjennomgå ressursbruken ved hele institusjonen.

­ Jeg forventer lojalitet i forhold til prosjektet, sa Smith.

FRIGJøRE TID

Bjørn Larsen fra konsulentfirmaet A.T. Kearney orienterte om hvordan de mente prosjektet bør gjennomføres.

­ Universitetet må effektivisere støttefunksjonene og bruken av dem. Vi vil frigjøre de vitenskapelig ansattes tid slik at de får mer tid til primæraktivitetene. Det er også et mål å gjøre det mulig for forskerne å få mest mulig sammenhengende tid til forskning, sa Larsen.

STUDENTER IKKE MED

Henriette Madsen Eriksen som er studentrepresentant i prosjektets styringsgruppe reagerte på at studentene ikke er med i arbeidsgruppene, selv om de utgjør en av de berørte partene. Universitetsdirektør Tor Saglie lovet å vurdere om studentene skal være representert, og la til at han hadde forståelse for ønsket.


Uniforum 14/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere