Skjermstrålingsundersøkelse - et tilbud til ansatte

Uniforum 13/95

Prosjektleder Gunnhild Oftedal og lokal kontakt for prosjektet Turid Telle måler det elektriske vekselfeltet foran dataskjermen. (Foto: Ståle Skogstad)

Dersom du har hudplager som du tror skyldes stråling fra dataskjerm, kan du delta i en undersøkelse der forskerne skal studere denne sammenhengen.

AV MARGARETH B. BENTSEN

I undersøkelsen «Langtidseffekt av skjermfilter» skal man finne ut om en reduksjon av det elektriske vekselfeltet foran skjermen virker inn på hudplagene.

Undersøkelsen er ledet av forsker Gunnhild Oftedal ved SINTEF UNIMED i Trondheim, og Universitetet i Oslo er en av de bedriftene som deltar. Den lokale regien står Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen ved fysioterapeut Turid Telle for.

Moderne datamaskiner har svakere elektriske vekselfelt foran skjermen enn eldre dataskjermer. På de datamaskinene som har sterkere vekselfelt, kan man bruke et skjermfilter for å redusere dette.

Oftedal og hennes prosjektmedarbeidere vil studere sammenhengen mellom bruk av skjermfilter på datamaskinene og hudplager hos brukerne. De skal teste ut to forskjellige skjermfiltre. Hvert filter skal forsøkspersonene bruke i tre måneder. Det er den subjektive opplevelsen av plagene som blir undersøkt. Forsøkspersonene skal via skjemaer angi graden av plager.

SAMMENHENG IKKE BEVIST

­ Det er ennå ikke vitenskapelig bevist at det er noen sammenheng mellom det elektriske feltet og helseplagene, sier Oftedal.

Noen forskningsresultater tyder på at de elektriske vekselfeltene kan bidra til å skape «allergiske» reaksjoner. Det arter seg på forskjellig måte med hudplager, hodepine, svimmelhet og generell uvelhet. Enkelte forskere har kommet til at det sannsynligvis ikke er de elektriske feltene alene som forårsaker dette. Årsakene er kompliserte og sammensatte og involverer også stress og det psykososiale arbeidsmiljøet. Oftedal har gjennomført en mindre undersøkelse der hun konkluderer med at det kan være en sammenheng med elektriske felt. Nå vil hun gjennomføre en større og mer langvarig undersøkelse for å få sikrere resultater.

De som skal være forsøkspersoner i dette prosjektet, må først redegjøre for sine helseplager på et skjema. Så finner prosjektmedarbeiderne ut om de egner seg som forsøkspersoner.

­ De som skal delta i dette forsøket, må ha hudsymptomer i ansiktet som de tror kan ha sammenheng med bruken av dataskjerm, sier Oftedal. Hun understreker at det ikke tar mye tid å være med i prosjektet:

­ I forsøksperioden skal forsøkspersonene arbeide som vanlig.

Skjemaet du skal fylle ut for å sjekke om du er en aktuell forsøksperson, får du ved å kontakte Gunnhild Oftedal på telefon 73 59 71 28. Informasjon om prosjektet kan du få hos Turid Telle på telefon 22 85 50 09.


Uniforum 13/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere