KURS STIPEND

Uniforum 13/95

KURS STIPEND
Amerika-stipend 1996-97

Norge-Amerika Foreningen utlyser følgende stipend:

Ca 25 graduate stipend $4,000 - $16,000;

Ca 10 forskningsstipend $4,000 - $10,000;

1-2 reisestipend til sammen $5,000 for ferdige arkitekter/ingeniører.

Søknadsfrist: onsdag 13. september 1995.

Undergraduate stipend ca 40 stipend som dekker min 30 % av studieomkostningene ved ca 22 amerikanske colleges som tilbyr stipend.

Søknadsfrist: onsdag 29. november 1995

For flere opplysninger, skriv til Norge-Amerika Foreningen, Drammensvn. 20 C, 0255 Oslo eller faks 22 44 78 31.

Støtte til utenlandske gjesteforskere 1995

Internasjonalt utvalg har satt av kr 400 000,- fra midler til internasjonaliseringsformål for å hjelpe fakulteter og grunnenheter til å invitere og ta imot fremstående utenlandske gjesteforskere som kan gi viktige impulser til aktuelle fagmiljøer ved Universitetet i Oslo. Kriteriene for fordeling av midlene er følgende: Midlene skal benyttes til å hjelpe fakulteter og grunnenheter til å invitere og ta imot fremstående utenlandske gjesteforskere som kan gi viktige impulser til de(t) aktuelle fagmiljø(ene) ved universitetet. Støtte gis kun til opphold som varer minst én måned. Kortvarige besøk for gjesteforelesninger o.l. faller ikke inn under ordningen. For å kvalifisere for tilskudd, må vedkommende fagmiljø selv prioritere besøket høyt nok til å gå inn med egne midler. Tilskuddet fra universitetet sentralt skal altså ha karakter av toppfinansiering. Det kan søkes tilskudd til reise- og oppholdsutgifter, samt driftsmidler til forskning eller annen faglig virksomhet under oppholdet ved UiO. I særlige tilfeller og etter nærmere avtale kan tilskudd også brukes til å kompensere for dokumentert lønnstap når dette ellers ville være en uomgjengelig følge av gjesteoppholdet. For å kunne gi rom for et rimelig antall bevilgninger innenfor summen som er satt av til dette formålet, har Internasjonal avdeling i samråd med prorektor, kommet frem til en øvre grense på kr 25 000,- pr. bevilgning. Frist for søknad er 15. september 1995.

The Snorri Sturluson Icelandic Fellowships

The Sigurdur Nordal Institute invites applications for the Snorri Sturluson Icelandic Fellowships for 1996. The Fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.

The amount of the Fellowships is based in principle on travel expenses to and from Iceland, plus living expenses while in the country. The Sigurdur Nordal Institute will assist Fellows during their stay in Iceland, at the conclusion of which Fellows are expected to submit a report to the Institute on how the money granted was spent.

Applicants should submit a brief but thorough account of the purpose of their proposed stay in Iceland, specifying period of stay, as well as details of education and publications.

Applications should be sent no later than 31 October 1995 to The Sigurdur Nordal Institute, P.O.Box 1220, 121 Reykjavik, Iceland.

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo, ved UNIFOR, har innført endrede rutiner for kunngjøring og utdeling av vitenskapelige stipend fra sine fond og legater for 1996. For de legater som de senere år har hatt søknadsfrist

15. september, er søknadsfristen forskjøvet til 15. november 1995.

For de legater som sorterer under Det medisinske fakultet og som tidligere har hatt søknadsfrist 1. oktober, er søknadsfristen også endret til 15. november 1995.

Utlysningen kommer i begynnelsen av oktober 1995.

For en del legater, fortrinnsvis innen medisin, er søknadsfristen flyttet til 15.mars 1996. Kunngjøringen om tildeling fra disse legater vil bli foretatt i begynnelsen av februar 1996.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse UNIFOR, tlf.

22 85 94 70.

Interne kurs for tilsatte

Opplæringskomiteens interne kurs ved universitetet i oktober 1995: To-dagers intensivt engelsk-kurs

«Building up presentationsskills»

Tid: torsdag 12. og fredag 13. oktober kl 0830 - 1530

Sted: Carpe Diems språksenter, Kringsjå

Påmeldingsfrist fredag 29. september

Informasjonsteknologi, kultur og samfunn

Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) utlyser to forprosjekter à tre månedsverk (ltr. 29­43). Forprosjektene skal resultere i prosjektbeskrivelser for søknader til Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo eller andre kilder om doktorgradsstipend eller post.doc.-stipend, avhengig av søkernes bakgrunn.

Forprosjektene skal ligge innenfor området - sammenhengen mellom informasjonsteknologi, kultur og samfunn - uten ytterligere avgrensning. Søkerne må kunne dokumentere relevant kompetanse, men det er ingen krav til spesiell faglig bakgrunn.

Søknader skal sendes til TMV, Forskningsparken. Gaustadalleen 21, 0371 Oslo, innen 22. september 1995. Det vil være ønskelig med rask tiltredelse. Ytterligere opplysninger: sentersekretær Gro Hanne Aas, tlf. 22 95 88 30.

Skriv for folk flest om forskningen din!

Det lyses ut en konkurranse for hovedfags- og magistergradsstudenter ved Det historisk-filosofiske fakultet om det beste populærvitenskapelige arbeid i 1995. Til bedømmelse leveres inn artikler - kortere eller lengre - med tilknytning til oppgaven/avhandlingen, som må være trykt eller antatt i en avis, et tidsskrift o.l. i 1995.

Arbeidene sendes HF-fakultetet, postboks 1079 Blindern innen 15. november 1995. Bedømmelseskomiteen består av to vitenskapelig ansatte ved HF og en journalist. Førsteprisen er på kr. 10 000, annenprisen på kr. 5000, tredjeprisen på kr. 2500, alle i form av reisestipend.

Etterutdanningskurs 8 i matematikk

Emne: Kombinatorikk og sannsynlighetsregning.

Sted: TV-programmer på TVNorge

Tid: lørdager kl. 13.30­14.30 i perioden 7, oktober­9. desember

Arrangør: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Struktur: Kurset består av 10 entimers forelesninger, samt tre økter til å besvare spørsmål fra kursdeltakere. Forelesningene utgjør første halvdel av UiOs statistikkurs ST 001.

Kursmateriell: Ved skolevis påmelding innen 15. oktober 1995 fås kurshefte og kompendium gratis.

Påmelding til Matematisk institutt v/Yngvar Reichelt, tlf. 22 85 58 83.

NorFa

Nordisk forskerutdanningsakademi inbjuder forskare i Norden att söka stöd till nordiska forskarutbildningsaktiviteter. Ansökningsfrist 1 oktober 1995. Gäller alla NorFas aktivitetsområden utom arrangemang av nordiska forskarkurser och forskarnätverk.

Mer information får du i broschyreen «Gränslös forskarutbildning 1995» från sekretariatet, Postboks 2714 St. Hanshaugen,, 0131 Oslo, tlf. 22 03 75 20.


Uniforum 13/95
Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere