Hva skjer ved UiO

Uniforum 13/95

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

17. september: Geologisk tur til Malmøya. Fremmøte på Malmøysiden av Malmøybroen kl. 11 (endestasjon for Malmøybussen som går fra Jernbanetorget kl. 10.30). ­ Kalkstein, knollekalk og leirskifer fra silurtiden og diabasganger fra permtiden. Rikelig med fossiler som bare skal sees på og ikke plukkes (hele Malmøya er naturfredet område). Ved førstekonservator Inge Bryhni.

24. september: Geologisk tur til Semsvann og Skaugumåsen. Fremmøte ved Semsvann (parkeringsplassen ved Sem småbruklærerskole, NHL) kl. 11.00. ­ Skifer og kalkstein fra ordovicium og silur. Skifer, sandstein og konglomerat fra karbon overlagret av permiske lavaer. Utsikt over sentrale deler av Oslofeltet. Ved førstekonservator Reidar Trønnes. Zoologisk museum

Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, Zoologisk museum

24. september: «Fritidsfiske og allemannsretten» v/Espen Farstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Søndager på Etnografisk museum

Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, Etnografisk museum (Historisk museums bygning), Frederiksgate 2

24. september: «Fryden over det Fryktelige. En samtale med utgangspunkt i utstillingen: `Den Vakre Volden...'» v/Per B. Rekdal.

Likeverd og forskjell - En etisk intuisjon og dens grenser

HFs Etikkseminar høsten 1995

Tid: annenhver torsdag kl. 14.15­17

Sted: Sem.rom 1, Sophus Bugges hus, Blindern

14. september: «Menneskers likeverd - underliggende intuisjoner i liberal politisk filosofi, særlig hos Rawls og Dworkin» v/universitetslektor Kjell Eyvind Johansen, Filosofisk institutt. Kommentator: forsker Andreas Føllesdal, ARENA-programmet, Norges forskningsråd.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: Kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

7. september: Temamøte i tilknytning til høstekskursjonen til Nordmarka og Krokskogen: «Naturvitenskapelig bakgrunn for Oslomark-områdene» v/professor Jul Låg; «Krokskogen i historien» v/instituttleder Harald Winge og «Krokskogen i sagn og diktning» v/professor Rolf Nyboe Nettum.

28. september: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Tuberkulosen er på nytt en trussel. Hvordan kan vi og må vi møte den?» v/professor Morten Harboe. Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Psykologi som vitenskap ­ dilemmaer og løsninger» v/professor Jan Smedslund.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

8. september: «Methodological Pluralism in the Philosophy of Social Science» v/professor em. i filosofi Michael Martin, Boston University. Michael Martin er gjesteprofessor ved Filosofisk institutt høsten 1995.

15. september: «Change and Objectivity in Science» v/Professor of Philosophy, Israel Scheffler, Harvard University.

22. september: «Parenthood: social construct or fact of nature?» v/Professor of Philosophy, Brenda Almond, University of Hull.

Senter for kvinneforskning

«Lesbiske studier og kvinneforskningen» er tittelen på et seminar som arrangeres onsdag 20. september kl. 14.15­17 på senteret, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Foreleser er litteraturforskeren Alison Laurie, New Zealand. Ansvarlig: sosiolog Marianne Brantsæter, Institutt for sosiologi.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12

Sted: Sem.rom 454, P.A. Munchs hus, Blindern

8. september: «Retorikk og klassisisme» v/Øivind Andersen.

15. september: «Når litteraturvitenskapen møter vitenskapslitteraturen» v/Karl Henrik Flyum.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00­20.45

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

19. september: «En kirke uten anstøt» v/Roald Flemestad. Replikk: Per Lønning.

Nasjonal og individuell identitetsdannelse i Henrik Ibsens forfatterskap 1848­1867

Tid: mandager kl. 10.15­12

Sted: Sem.rom 534, Henrik Wergelands hus, Blindern

11. september: «Ibsen og det litterære dramaet som uttrykk for individuell identitetssøken» v/Jon Nygaard.

18. september: «Fru Inger til Østeraad» v/Inga Stina Ewbank/Astrid Sæther.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

12. september: «Cuba: Sosialistisk fyrtårn på lavbluss?» v/Jan Thomas Odegard, tidl. leder av Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

19. september: «EUs u-landspolitikk» v/forsker Tore Linné Eriksen, Norks utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Matpakkeseminar på statsvitenskap

Tid: torsdager kl. 11.15­12

Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

21. september: «The Modernization of Party Organizations: The Case of the Austrian Social Democrats» v/Wolfgang C. Müller.

Etter kommune-/fylkesvalget 11/9

Tid: onsdag 13. september kl. 17­19

Sted: Aud. 3, Helga Engs hus, Blindern

Arr.: Universitetets Arbeiderpartilag

Innledning v/valgforsker Bernt Aardal m/påfølgende debatt.

ERASMUS og NORDPLUS

Internasjonal avdeling arrangerer informasjonsmøte for studenter om studentutvekslingsprogrammene NORDPLUS og ERASMUS mandag 18. september kl. 16­18 i Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern.

Speaking Our Place: Women's Perspectives on Higher Education

One Day National Conference Saturday 16 March 1996 at the University of Central Lancashire, Preston. The aim of the Conference is to facilitate networking and debate amongst all women working in HE.

Nærmere opplysninger: Informasjonsavdelingen, tlf. 22 85 64 50.

Internasjonal fysikkolympiade 1996

Sommeren 1994 var Norge vertskap for en internasjonal kjemiolympiade, lokalisert til Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Sommeren 1996 skal Norge igjen være vertsland for et tilsvarende, men større arrangement, den 27. internasjonale fysikkolympiade, lokalisert ved Fysisk institutt i tiden 30. juni til 7. juli. Det forventes deltakere fra 55 land.

Internasjonal fysikkolympiade er en vennskapelig kappestrid i fysikk mellom ungdom, de fleste fra siste klasse i videregående skole (18­19 år). Hvert land sender fem deltakere, og disse konkurrerer individuelt.

Den norske uttakingen foregår ved en nasjonal mønstring idet det hver høst arrangeres en felles prøve for elever i videregående skole (fysikk-kurset 3FY). De fem beste elevene får tilbud om å bli med på årets fysikkolympiade.

Opplysninger om den 27. internasjonale fysikkolympiade finnes på Internet Hjemmeside: http://www.fys.uio.no/ipho.


Uniforum 13/95
Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere