Rådgiver med EU som hovedfelt

Uniforum 13/95

­ Min jobb blir å holde den store oversikten, sier rådgiver i Internasjonal avdeling, Vibeke Knudsen. (Foto: Ståle Skogstad)

Etter å ha jobbet 12 år i utenrikstjenesten, begynte Vibeke Knudsen i juli i ny stilling som rådgiver i Internasjonal avdeling. Internasjonalt forskningssamarbeid ­ spesielt EU-forskningssamarbeid ­ blir hennes ansvarsområde.

AV GRO LIEN GARBO

I sin tid i Utenriksdepartementet har Knudsen vært stasjonert både i Athen og i Caracas. Men før hun kom inn på aspirantkurset i UD, var hun innom Universitetet i Oslo og tok magistergrad i sosialantropologi. Bortsett fra en generell erfaring med internasjonale spørsmål, har hun også erfaring med EU-systemet fra de siste årene som rådgiver i UDs politiske avdeling.

At Knudsen søkte seg til universitetet, begrunner hun med at hun «hadde lyst til å prøve noe nytt før det var for sent». Dessuten synes hun det skal bli spennende å skifte fokus fra å jobbe nasjonalt til å jobbe for én institusjon: Universitetet i Oslo.

­ Vi i Internasjonal avdeling håper å kunne bli en god støtte for forskere som vil søke prosjektmidler via EU-systemet. Vi vil samarbeide nært med Forskningsadministrativ avdeling som fortsatt skal bidra med de mer tekniske sidene ved søknadene. Dessuten blir samarbeidet med fakultetene og det EU-nettverket som er etablert der viktig, sier Knudsen. Hun har som mål å bygge opp et støtteapparat som vil virke effektivt ­ uten å være for byråkratisk.

­ Rundt om i universitetssystemet er folk opptatt av de særprogrammene som er aktuelle for dem. Min jobb blir å holde den store oversikten, sier hun.

Det matematisk naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet er allerede sterkt inne i EUs tredje rammeprogram, men Knudsen peker på at det nylig påbegynte fjerde rammeprogrammet åpner for nye muligheter ­ særlig for samfunnsvitere, som har fått et eget særprogram.

Internasjonal avdeling har bygd opp et omfattende bibliotek over alle forskningsprogrammene innen EUs fjerde rammeprogram. Knudsen er også glad over å kunne ønske forskere velkommen til å ta i bruk en helt ny terminal på avdelingen, som er koblet direkte til EUs forskningsdatabase. Avdelingen vil være behjelpelig med å sette forskerne inn i bruken. Dessuten kan forskerne legge igjen oppdrag om informasjonssøk som avdelingen vil utføre.


Uniforum 13/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere