Effektiviseringsprosjektet


I samarbeid med konsulentfirmaet A.T. Kearney har styringsgruppen for effektiviseringsprosjektet foretatt en foranalyse og utarbeidet diverse rapporter. Hensikten har vært å godtgjøre at det finnes et potensial for kvalitetsforbedring og effektivisering innenfor universitetets teknisk-administrative funksjoner som kan bidra til å styrke primæraktivitetene, det vil si undervisning, forskning og formidling. Arbeidet har resultert i en prosjektplan som ble lagt frem på kollegieseminaret 21. august. Planen kan fås ved henvendelse til Anne Margit Arntzen, tlf. 56237.

STYRINGSGRUPPEN:

Universitetsdirektør Tor Saglie
Dekan Bjarne Hodne
Instituttbestyrer Knut Fægri
Personaldirektør Grethe Fjeld Heltne
Konst. økonomidirektør Rolf Petter Søvik
Fakultetsdirektør Tove Kristin Karlsen
Professor Christian Drevon
Representanter fra fagforeningene
Èn representant for studentene

Fagforeningen NTL Forening 90 har hittil ikke ønsket å delta.

Prosjektkoordinator er assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere