SUM fortsetter


Senter for utvikling og miljø (SUM) er innvilget en ny femårsperiode. SUMs administrative enhet for Nord-Sør universitetssamarbeid underlegges Internasjonal avdeling.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Kollegiet sluttet seg til universitetsdirektørens anbefaling om å videreføre SUM, i møte 16. mai. Etter en kritisk evaluering ble det tidligere i år sådd tvil om senterets fremtid. For lite original forskning, for lite internasjonal publisering og for dårlig kontakt med fagmiljøene ved universitetet var ankepunktene til evalueringsgruppen. Arbeidet ble utført etter oppdrag fra Kollegiet.

- Vi oppfordrer fakultetene til å være mer offensive i forhold til oss, da vi har begrensende ressurser. En gjensidig kommunikasjon med fakultetene er en forutsetning for å lykkes, sier Kristi Anne Stølen ved SUM.

Senteret videreføres med de samme økonomiske rammer fra universitet som for 1994. Den nye femårsperioden strekker seg frem til 31. desember 1999. I tillegg til forskning og undervisning fortsetter senteret som en faglig enhet, med hovedvekt på koordinerings- og pådriverarbeid for tverrfaglig samarbeid ved universitetet. Den administrative enheten for Nord-Sør universitetssamarbeid underlegges og samlokaliseres med Internasjonal avdeling.


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere